Breaking News
Home / Tổng hợp các bài tập lớn / Bài tập lớn phương pháp luận sáng tạo

Bài tập lớn phương pháp luận sáng tạo

 Bài tập lớn phương pháp luận sáng tạo

 

Câu 1: Dùng phương pháp Đối tượng tiêu điểm đề ra ý tưởng sáng tạo về

một sản phẩm nào đó…………………………………………………………………………………………………………. 1

 

Câu 2:a.Giải bài toán Teachcombank bằng chương trình ARIZ……………………………………… 5

 b.Bài toán thực tế tương tự……………………………………………………………………………………… 7

 

 Câu 3. Cảm nhận của các thành viên khi đọc cuốn sách “Bài học từ người quét rác”…….. 9

 

Câu 4.Hình ảnh và video minh họa thủ thuật số 9……………………………………………………………… 14

 

Kết Luận……………………………………………………………………………………………………………………………… 19

Danh mục tài liệu………………………………………………………………………………………………………………… 20

 

Download Bài tập lớn phương pháp luận sáng tạo

Download slide phương pháp luận sáng tạo

About admin