Breaking News
Home / Tổng hợp các bài tập lớn / Hệ điều hành / Bài tập lớn : Tìm hiều hệ thống tập tin trong HDH Windowns

Bài tập lớn : Tìm hiều hệ thống tập tin trong HDH Windowns

Tìm hiều hệ thống tập tin trong HDH Windowns

Mục lục

Chương I: Tìm hiểu hệ thống file………………………………………………………………………….. 1

1.Hệ thống tập tin là gì?………………………………………………………………………………………. 1

2.Các loại file System trong Windows…………………………………………………………………. 1

 

Chương II. Hệ thống tập tin trong Windows……………………………………………………….. 2

    1.Tổng quan về FAT……………………………………………………………………………………………. 2

1.1. FAT12…………………………………………………………………………………………… 3

1.2. FAT16…………………………………………………………………………………………… 3

1.3. FAT32…………………………………………………………………………………………… 3

1.3.1. Tổng quan về kiến trúc FAT32…………………………………………… 3

1.3.2.Nhược Điểm của FAT32………………………………………………………. 6

2.Tổng quan về NTFS………………………………………………………………………………………….. 7

2.1.Khái niệm NTFS…………………………………………………………………………….. 7

2.2. Cơ bản về NTFS…………………………………………………………………………….. 9

2.2.1.Partition Boot Sector………………………………………………………….. 9

2.2.2.Master File Table……………………………………………………………….. 10

2.2.3.File Types – Các loại file NTFS………………………………………….. 10

2.2.4. Đặc tính của NTFS…………………………………………………………….. 12

3.So sánh giữa FAT và NTFS      

 

Xem demo

 

Tìm hiều hệ thống tập tin trong HDH Windowns

About admin