Breaking News
Home / Tổng hợp các bài tập lớn / BÀI THU HOẠCH CHÍNH TRỊ HÈ NĂM 2014

BÀI THU HOẠCH CHÍNH TRỊ HÈ NĂM 2014

Câu 1: Qua nghe báo cáo về tổng kết năm học 2012 – 2013, phương hướng nhiệm vụ năm học đến và
một số nội dung liên quan về GD&ĐT, đồng chí hãy:
– Liên hệ với đơn vị mình để làm rõ những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân của nó.
– Cho biết những điểm mới trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014.
– Nêu các đề xuất, kiến nghị với các cấp.
Câu 2: Sự cần thiết và những nhiệm vụ chủ yếu tiến hành đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục – đào
tạo? Liên hệ thực tế ở địa phương, đơn vị anh (chị) đang công tác?
Câu 3: Nhận thức của anh (chị) về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương ở chuyên đề học tập
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013, liên hệ thực tế?
Đây là file ebook các bạn down về cài đặt thôi nhé

Download File

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*