Breaking News
Home / Tổng hợp các bài tập lớn

Tổng hợp các bài tập lớn

Tài liệu luyện thi TOEIC: Sách How to prepare for the TOEIC bridge test

Tài liệu luyện thi TOEIC sách TOEIC Bridge Test là kỳ thi đánh giá trình độ Anh ngữ được thiết kế cho những chương trình học dành cho những học viên luyện thi TOEIC ở trình độ sơ cấp và trung cấp. Kỳ thi nhằm mục đích lấy kết quả để xếp lớp ở những khóa học ngôn ngữ cũng như đánh giá kết quả học tập sau khi hoàn thành khóa học. Bộ tài liệu mới này được thiết kế đặc biệt dành cho những đối tượng học viên đó.

Tài liệu luyện thi TOEIC: Sách How to prepare for the TOEIC bridge test

 

Barron’s How to Prepare for the TOEIC Bridge Test là tài liệu phù hợp cho học sinh và sinh viên, các chương đào tạo hoặc làm sách tự học cho tất cả mọi người mới học tiếng Anh ở mọi lứa tuổi.

TOEIC Bridge Test là một bài thi gồm 100 câu hỏi trắc nghiệm, được chia thành hai phần Nghe và Đọc hiểu. 

Nội dung quyển sách nhằm giúp học viên rèn luyện kỹ năng Anh ngữ cũng như cải thiện các kỹ năng làm bài thi.

Với Tài liệu luyện thi TOEIC này, các bạn sẽ có thể:

* Đọc và hiểu tổng quan về kỳ thi và bài thi TOEIC Bridge Test,
* Phân chia kế hoạch học tập để thi đạt kết quả tốt,
* Tự mình kiểm tra bằng những câu hỏi thực hành trong sách cho cả hai phần Nghe và Đọc hiểu,
* Thực hành thi thử với bài thi mẫu trong sách và đánh giá kết quả điểm số của mình,
* Ôn lại các dạng câu trả lời và giải thích cho tất cả các dạng câu hỏi có trong bài thi.

Hy vọng sau khi đã luyện qua Tài liệu luyện thi TOEIC được hệ thống đầy đủ và thực tế này, kỳ thi TOEIC Bridge Test sẽ trở nên dễ dàng với bạn và bạn sẽ đạt được kết quả cao nhất.
 
Book: 

BÀI THU HOẠCH CHÍNH TRỊ HÈ NĂM 2014

Câu 1: Qua nghe báo cáo về tổng kết năm học 2012 – 2013, phương hướng nhiệm vụ năm học đến và
một số nội dung liên quan về GD&ĐT, đồng chí hãy:
– Liên hệ với đơn vị mình để làm rõ những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân của nó.
– Cho biết những điểm mới trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014.
– Nêu các đề xuất, kiến nghị với các cấp.
Câu 2: Sự cần thiết và những nhiệm vụ chủ yếu tiến hành đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục – đào
tạo? Liên hệ thực tế ở địa phương, đơn vị anh (chị) đang công tác?
Câu 3: Nhận thức của anh (chị) về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương ở chuyên đề học tập
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013, liên hệ thực tế?
Đây là file ebook các bạn down về cài đặt thôi nhé

Download File