Breaking News
Home / Tổng hợp các bài tập lớn / Kiến trúc máy tính

Kiến trúc máy tính

NGHIÊN CỨU TÌM HIỂU VỀ THẾ HỆ VI XỬ LÝ 80486

NGHIÊN CỨU TÌM HIỂU VỀ THẾ HỆ VI XỬ LÝ 80486

MỤC LỤC

Chương 1.Tổng quan về các BXL của Intel và BXL i80486……………………… 5

2.1      Tổng quan về các bộ xử lý của Intel…………………………………………… 5

2.2      Tổng quan về các BXL 32bits…………………………………………………… 6

2.3       Giới thiệu về BXL i80486………………………………………………………… 8

2.4      Một vài thông số về BXL i80486…………………………………………….. 10

Chương 2. Kiến trúc và nguyên lý làm việc của BXL i80486………………….. 11

2.5      Đặc điểm chung của BXL i80486…………………………………………….. 11

2.6      Cấu trúc của BXL 80486………………………………………………………… 12

2.2.1       Pin Definitions…………………………………………………………… 12

2.2.2       Thanh ghi…………………………………………………………………. 19

2.2.3       Hệ thống nhớ…………………………………………………………….. 23

2.2.4       Bộ nhớ Cache……………………………………………………………. 24

2.2.5       Bộ nhớ Cache tính (Cache Calculstion)…………………………. 28

2.2.6       Quản lý bộ nhớ 80486………………………………………………… 30

2.2.7       Kiểm tra bộ nhớ Cache……………………………………………….. 31

2.2.8       Bo mạch chủ và bus…………………………………………………… 33

2.2.9       Đơn vị quản lý bộ nhớ………………………………………………… 34

2.2.10  Chức năng của MMU…………………………………………………. 34

2.7      Pipelining……………………………………………………………………………… 35

2.8      Công tác chuyển đổi………………………………………………………………. 37

2.9      Đường đẫn của BXL i80486……………………………………………………. 38

2.10 Hoạt động của BXL i80486…………………………………………………….. 38

2.6.1       Chế độ thực………………………………………………………………. 39

2.6.2       Chế độ bảo vệ……………………………………………………………. 39

2.6.3       Chế độ ảo…………………………………………………………………. 39

2.11 Các tính năng của BXL i80486………………………………………………… 39

Chương 3. Các thế hệ của BXL i80486………………………………………………… 42

3.1      BXL i80486DX…………………………………………………………………….. 42

3.2      BXL i80486SL……………………………………………………………………… 44

3.3      BXL i80486SX……………………………………………………………………… 45

3.4      BXL i80486DX2/Overdrive……………………………………………………. 47

3.5      BXL i80486DX4…………………………………………………………………… 49

Tài liệu tham khảo……………………………………………………………………………. 53

<p style=”text-align: center;”>Download full tài liệu </p>

Nghiên cứu tìm hiểu về các loại chipset trên bảng mạch chính trong máy tính

Nghiên cứu tìm hiểu về các loại chipset trên bảng mạch chính trong máy tính 

LỜI MỞ ĐẦU  …..…………..…………………………………………………………..1

1. Chipset trong mainboard. 2

2. Các kiến trúc của Chipset 3

2.1. Kiến trúc cầu nối North Bridge – South Bridge. 3

Chipset cầu Bắc. 4

Chipset cầu Nam.. 5

2.2. Kiến Truc Hub. 6

3.  Tìm hiểu về kiến trúc Chipset thế hệ mới 12

3.1. Kiến trúc. 12

3.2. Công nghệ. 15

3.3 So sánh giữa 4 loại chipset 18

Lời kết và tài liệu tham khảo. 21

<p style=”text-align: center;”>Download full tài liệu </p>

Nghiên cứu về thiết bị lưu trữ dữ liệu theo nguyên lý quang học

Nghiên cứu về thiết bị lưu trữ dữ liệu theo nguyên lý quang học

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU.. 1

Chương 1.ĐĨA QUANG. 2

1.1. Lịch sử phát triển. 2

1.2.Định nghĩa thiết bị lưu trữ, quang học và các loại thiết lưu trữ dữ liệu cơ bản. 2

1.2.1.Các khái niệm cơ bản. 2

1.2.2. Ưu và Nhược điểm. 3

1.3.Tìm hiểu chung về đĩa quang. 4

1.3.1.Đĩa quang. 4

1.3.2.Phân loại và thông số kỹ thuật đĩa quang. 5

1.3.3.Nguyên lí hoạt động. 6

1.3.3.1.Đọc dữ liệu……………………………………………………………………………..6

1.3.3.2.Ghi dữ liệu……………………………………………………………………………..7

1.3.4.Ghi Đĩa. 9

1.3.4.1. Sản xuất cônghiệp. 9

1.3.4.2. Ghi đĩa trên các máy tính. 9

1.4.Tìm hiểu một số thiết bị lưu trữ quang hoc. 11

1.4.1.CD – Dựa trên Công nghệ quang học. 11

1.4.2.DVD. 17

1.4.3.Đĩa Bluray. 27

1.4.4.HD-DVD. 30

1.4.5.Đĩa Lazer 33

1.5.Một số ứng dụng công nghệ cao của thiết bị lưu trữ theo nguyên lý quang học. 34

1.6.Kết luận. 35

1.7.Danh mục các tài liệu tham khảo. 37

<p style=”text-align: center;”>Download full tài liệu </p>

Ngiên cứu và tìm hiểu về thiết bị lưu trữ dữ liệu từ tính

Ngiên cứu và tìm hiểu về thiết bị lưu trữ dữ liệu từ tính

            (ổ đĩa cứng, đĩa mềm, băng từ)

Chương 1. Ổ ĐĨA CỨNG………………………………………………………………………………..7

         1.1 Khái niệm về ổ đĩa cứng…………………………………………………………………….7

         1.2. Giới thiệu chung về ổ đĩa cứng………………………………………………………….7

         1.3. Lịch sử phát triển……………………………………………………………………………..8

         1.4. Vai trò chức năng……………………………………………………………………………10

         1.5. Cấu tạo chung…………………………………………………………………………………10

                 1.5.1. Đĩa từ:………………………………………………………………………………………12

                 1.5.2.Trục quay:…………………………………………………………………………………15

                 1.5.3. Đầu đọc/ghi:……………………………………………………………………………..15

              1.5.4. Cần di chuyển đầu đọc/ghi:……………………….……….……….15

         1.6. Hoặt động……………………………………………………………………………………….16

              1.6.1. Giao tiếp với máy tính:…….…………………….……….…….……16

              1.6.2. Đọc và ghi dữ liệu trên bề mặt đĩa:…………………………………………….16

         1.7. Các công nghệ sử dụng trong ổ đĩa cứng……………….……………….17

              1.7.1 S.M.A.R.T:……..…………………………….……………………….17

              1.7.2. Ổ cứng lai:………………………….……….………………….……17

         1.8. Các thông số và đặc tính………………….………………………..…….18

              1.8.1 Dung lượng:………………………… ……………………..……..….18

              1.8.2. Tốc độ quay của ổ đĩa cứng:………………….…………………..…..19

              1.8.3. Các thông số về thời gian trong ổ đĩa cứng:……………………….19

              1.8.4. Bộ nhớ đệm:……………..……………..………………………….20

              1.8.5. Chuẩn giao tiếp:………………..………….………………….……..21

              1.8.6. Tốc độ truyền dữ liệu:………………….…………………………….23

              1.8.7. Kích thước:……………………….……………………………....…..25

              1.8.8. Sự sử dụng điện năng:………………………..………………..……25

              1.8.9. Các thông số khác:………………………………….………….……..25

         1.9. Thiết đặt các chế độ hoặt động của ổ đĩa cứng…………….…….….….30

              1.9.1. Thiết đặt phần cứng thông qua cầu đấu:……………….………….30

              1.9.2. Thiết đặt phần mềm:………………………….……………….…….31

         1.10. Ứng dụng………………………….………………………………...……34

         1.11. Một số hãng sản xuất ổ đĩa cứng…………………………………………………….35

Chương 2. ĐĨA MỀM ……………………………………………………………………………………36

         2.1. Ổ đĩa mềm………………………………………………………………………………………36

              2.1.1. Khái niệm về ổ đĩa nềm…………………………………………………………….36

              2.1.2. Lịch sử phát triển…………………………………………………………………….26

              2.1.3. Phân loại………………………………………………………………………………….36

                   2.1.3.1. Phân loại theo các loại đĩa mềm:………………………………………..36

                   2.1.3.2. Phân loại theo vị trí lắp đặt:………………..………………….37

              2.1.4. Cấu tạo và hoặt động………………………………………………………………..37

              2.1.5. Sơ đồ dây kết nối – Điều khiển……………….………..……………38

         2.2. Đĩa mềm………………………………………………………………………………………….39

              2.2.1. Khái niệm………………………………………………………………………………..39

              2.2.2. Phân loại………………………………………………………………………………….39

              2.2.3. Sử dụng……………………….………………………………....……40

              2.2.4. Cấu tạo của đĩa mềm…………………….…………………….…….40

              2.2.5. Thông số các loại đĩa mềm………………………………………………………..41

Chương 3. BĂNG TỪ…………………………………………………………………………………….42

         3.1. Khái niệm về băng từ………………………………………………………………………42         

         3.2. Phân loại băng từ…………………………………………………………………………….42 

              3.2.1. Cuộn băng lớn:………………………………………………………………………..43      

              3.2.2. Băng catxet ghi âm:………………………………………………………………….44     

              3.2.3. Băng catxet ¼ inch:………………………………………………………………….44  

              3.2.4. Băng ghi hình 8mm:…………………………………………………………………46

              3.2.5. Băng ghi âm số:………………………………………………………………………..46

Kết luận………………………………………………………………………………………………………..47

Tài liệu tham khảo…………………………………………………………………………………………48

 

<p style=”text-align: center;”>Download full tài liệu </p>

NGHIÊN CỨU TÌM HIỂU VỀ CHUẨN NỐI TIẾP RS-232C

NGHIÊN CỨU TÌM HIỂU VỀ CHUẨN NỐI TIẾP RS-232C

CHƯƠNG 1.TỔNG QUAN VỀ CHUẨN NỐI TIẾP……………………………….. 4

1.1.Vài nét cơ bản về chuẩn nối tiếp…………………………………………….. 4

1.2.Một số chuẩn nối tiếp thường gặp………………………………………….. 5

1.3. So sánh các chuẩn nối tiếp ………………………………………………….. 9

CHƯƠNG 2. GIỚI THIỆU VỀ CHUẨN NỐI TIẾP RS232…………………….. 11

2.1.Chuẩn nối tiếp RS232……………………………………………………………… 11

2.1.1.Vài nét về chuẩn nối tiếp và nguồn gốc của RS232……………….. 11

2.1.2. Ưu điểm và nhược điểm của chuẩn nối tiếp RS232………………. 11

2.2. Chuẩn nối tiếp RS232C………………………………………………………….. 12

2.2.1. Vài nét cơ bản về chuẩn nối tiếp RS232C…………………………….. 12

2.2.2.Đặc điểm của chuẩn nối tiếp RS232C…………………………………… 15

2.2.2.1. Đặc điểm kỹ thuật về điện của chuẩn nối tiếp RS232C………. 15

2.2.2.2.Cổng nối tiếp RS232C trên máy tính…………………………………… 16

2.2.3. Nguyên lý hoạt động của chuẩn nối tiếp RS232C…………………. 19

CHƯƠNG 3. SƠ ĐỒ GHÉP NỐI CHUẨN NỐI TIẾP RS232C……………… 22

3.1. Mạch chuẩn giao tiếp RS 232 dùng IC MAX 232……………………… 22

3.2. . Mạch chuẩn giao tiếp RS232 dùng DS275……………………………. 23

3.3. Mạch chuẩn giao tiếp RS232 dùng transitor……………………………. 23

3.4. Phầm mền giao tiếp của chuẩn nối tiếp RS232C…………………….. 24

3.5.Các loại thiết bị sử dụng trong chuẩn nối tiếp RS232C……………… 25

3.6.Ứng dụng của chuẩn nối tiếp RS232C…………………………………….. 25

KẾT LUẬN………………………………………………………………………………………… 27

TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………………………………………………………. 28

<p style=”text-align: center;”>Download full tài liệu </p>

Hãy phân tích nguyên lý hoạt động của bộ nhớ RAM chuẩn SDRAM

Hãy phân tích nguyên lý hoạt động của bộ nhớ RAM chuẩn SDRAM

Chương 1. Tổng quan về SDRAM…………………………………………………………… 1

1.1. Tổng quan về RAM……………………………………………………………………….. 1

1.1.1. Khái niệm cơ bản về RAM………………………………………………….. 1

1.1.1.1. Định nghĩa…………………………………………………………….. 1

1.1.1.2. Lịch sử phát triển của RAM……………………………………. 2

1.1.1.3. Nhiệm vụ………………………………………………………………. 4

1.1.1.4. Các thông số của RAM………………………………………….. 4

1.1.1.4.1. Dung lượng …………………………………………………. 4

1.1.1.4.2. Bus……………………………………………………………… 5

1.1.1.5. Đặc trưng ………………………………………………………………  6

1.1.2. Phân loại RAM………………………………………………………………….. 6

1.1.2.1. RAM tĩnh……………………………………………………………….. 7

1.1.2.2. RAM động…………………………………………………………….. 7

1.1.3. Hoạt động của RAM…………………………………………………………… 9

1.1.3.1. Tốc độ của bộ nhớ RAM……………………………………….. .9

1.1.3.2. Độ trễ …………………………………………………………………….. 9

1.1.3.3. Tần số làm tươi ……………………………………………………. 10

1.1.3.4. SDRAM access time …………………………………………….. 10

1.2. Tổng quan về SDRAM………………………………………………………………… 11

1.2.1. Khái niệm cơ bản về SDRAM…………………………………………… 11

1.2.1.1. Định nghĩa …………………………………………………………… 11

1.2.1.2. Lịch sử phát triển của SDRAM…………………………….. 11

1.2.2. Phân loại SDRAM ……………………………………………………………… 12

1.2.2.1. SDR SDRAM………………………………………………………. 12

1.2.2.2. DDR SDRAM………………………………………………………. 13

1.2.2.3. DDR2 SDRAM…………………………………………………….. 13

1.2.2.4. DDR3 SDRAM …………………………………………………….. 14

 

Chương 2. Nguyên lý hoạt động của SDRAM………………………………………. 14

2.1. DRAM ………………………………………………………………………… 14

2.1.1. Sơ lược về lịch sử của DRAM ………………………………………14

2.1.2. Cấu tạo……………………………………………………………………………… 15

2.1.3. Nguyên lý làm việc của DRAM…………………………………………… 16

2.1.3.1. Nguyên lý hoạt động của DRAM……………………………. 16

2.1.3.2. Chu kỳ đọc dữ liệu………………………………………………… 17

2.1.3.3. Chu kỳ ghi dữ liệu…………………………………………………. 18

2.2. Chế độ làm việc của SDRAM………………………………………………………. 18

2.2.1. Chế độ trang……………………………………………………………………  18

2.2.2. Chế độ cột tĩnh ………………………………………………………………… 19

2.2.3. Chế độ Nibble………………………………………………………………….. 19

2.2.4. Chế độ nối tiếp………………………………………………………………… 19

2.2.5. Chế độ đan xen……………………………………………………………….. 20

2.3. Các loại SDRAM …………………………………………………………………………. 21

2.3.1. SDR SDRAM…………………………………………………………………… 21

2.3.1.1. Khái quát ……………………………………………………………… 21

2.3.1.2. SDRAM tín hiệu điều khiển. ………………………………….. 22

2.3.1.3. SDRAM hoạt động……………………………………………….. 25

2.3.1.4. Lệnh tương tác…………………………………………………….. 26

2.3.2. DDR-SDRAM…………………………………………………………………… 27

2.3.2.1. Khái quát……………………………………………………………… 27

2.3.2.2. Tốc độ…………………………………………………………………. 28

2.3.2.3. Điện áp………………………………………………………………… 29

2.3.2.4. Thời gian trễ…………………………………………………………. 30

2.3.2.5. Điểm đầu cuối trở kháng ………………………………………  32

2.3.2.6. Khía cạnh hình thức bên ngoài …………………………….. 33
 

 

Download full tài liệu

KIẾN TRÚC PCI BUS

KIẾN TRÚC PCI BUS

1. Giới thiệu tổng quan bus. 3

1.1  Bus   3

1.2  Phân loại bus. 3

1.3 Mô hình hệ thống bus. 3

2. Sự xuất hiện PCI bus. 5

2.1 Khái niệm.. 6

2.2Lịch sư phát triển của PCI 9

Các kiểu bus PCI 10

3.  Các đặc tính, thông số PCI bus. 12

3.1 Các thông số của PCI được sử dụng trong các máy tính cá nhân bình thường. 12

3.2 Kích thước vật lí thẻ PCI 12

3.2.1Đầy đủ kích thước thẻ. 12

3.2.2 Thẻ backplate. 13

3.2.3 Một nửa chiều dài mở rộng thẻ (de-facto tiêu chuẩn) 13

3.2.4 Hồ sơ thấp (một nửa chiều cao) thẻ. 13

3.3 Thẻ điện áp và keying. 13

3.4 Kết nối pinout 14

3.5 Mini PCI 20

Mini PCI 20

Các chi tiết kỹ thuật của Mini PCI 21

PC/104-Plus và PCI-104. 22

Các vật lý các biến thể khác. 22

3.6 Các khái niệm.. 23

3.6.1 Burst Transfer 23

3.6.2 Initiator – Target 23

3.6.3 Single and multifunction device. 24

3.2.4 PCI bus clock. 26

3.6.5 Address phase. 26

3.6.6 Claiming transaction. 28

3.6.7 Data phase. 28

3.6.8 Transaction Duration. 29

3.6.9 Return of bus to idle state. 29

3.6. 10 Response to illegal behavior 30

4. hướng  phát triển. 31

 

Download full tài liệu

Cấu trúc và hoạt động của AMD K8

Cấu trúc và hoạt động của AMD K8

Lời nói đầu. – 1 –

Danh mục hình. – 3 –

Chương1.Tổng quan về AMD K8. – 5 –

Chương 2.Các thế hệ AMDK8. – 8 –

2.1.Athlon 64. – 8 –

2.2.Athlon 64 X2. – 8 –

2.3.Athlon 64 FX.. – 9 –

2.4.Opteron. – 9 –

2.5.Thế hệ thứ hai Opteron. – 10 –

2.6.Sempron 64. – 10 –

2.7.Sempron X2. – 10 –

2.8.Mobile Sempron. – 11 –

2.9.  Bộ vi xử lý K8 Athlon XP-M.. – 11 –

2.10.Bộ Vi xử lý Athlon 64. – 12 –

2.11.Bộ vi xử lý Athlon 64 X2. – 12 –

2.12.Turion 64 Bộ vi xử lý công nghệ. – 13 –

2.13.Athlon 64 cho máy tính xách tay. – 14 –

2.14.Athlon 64 X2 cho máy tính xách tay. – 14 –

2.15.Turion 64 X2. – 14 –

Chương 3.Cấu trúc và hoạt động của AMD K8. – 16 –

3.1.Các tính năng và công nghệ mới. – 16 –

3.1.1.Bộ nhớ DDR2. – 16 –

3.1.2.Công nghệ AMD-v (AMD Virtualization Technology). – 17 –

3.1.3.Energy Efficient. – 17 –

3.2 Các tính năng và công nghệ có sẵn. – 18 –

3.3.Các dòng CPU dùng công nghệ socket AM2. – 18 –

3.3.1AMD Sempron. – 18 –

3.3.2.AMD Athlon 64. – 38 –

3.3.3.AMD Athlon 64 X2. – 43 –

3.3.4.AMD Athlon 64 FX. – 44 –

3.3.5.AMD Sempron. – 47 –

3.3.6.AMD Opteron. – 55 –

3.3.7.AMD Turion 64. – 70 –

Kết luận: – 80 –

Tài liệu tham khảo : – 81 –

 
 

 

Download full tài liệu

KIẾN TRÚC VÀ NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC VI XỬ LÝ 32BIT CỦA INTEL

KIẾN TRÚC VÀ NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC VI XỬ LÝ 32BIT CỦA INTEL

                                                                                                                           

               Chương 1. Tổng quan về VXL Intel                                                                 3

                                    1.1  VXL Intel 32 bit                                                                       3                   

                                 1.2  Lịch sử phát triển vi xử lý Intel                                              3         

              Chương 2. Kiến trúc IA-32 (x86)                                                                      13

                                      2.1 Khái niệm                                                                                 13

                                      2.2 Chức năng của IA-32                                                             13

               Chương 3. Kiến trúc và nguyên lý làm việc của VXL 80386                      14

                                      3.1   Đặc điểm chung của vi xử lý 80386                                  14

                                      3.2   VXL 80386 có 20 chân tín hiệu                                          17

                                      3.3   Các tín hiệu ngắt                                                                   17

                                      3.3.1  Các tín hiệu xác định chu kỳ bus                         17

                                      3.3.2  Các tín hiệu điều khiển bus                                               18

                                      3.3.3  Các tín hiệu trọng tài bus                                                 18

                                      3.4   Các thanh ghi đa năng, thanh ghi trỏ, thanh ghi cờ       19

                                      3.4.1  Các thanh ghi điều khiển                                                  20

                                      3.4.2  Các thanh ghi đoạn                                                            20

                                      3.4.3  Các thanh ghi kiểm tra và gỡ rối                                    21

                                      3.5   Tổ chức bộ nhớ của 80386                                                  22

                                      3.5.1  Tổ chức phân đoạn                                                 22

                                      3.5.2  Tổ chức phân trang                                                            22

                                      3.6   Không gian nhớ                                                                     23

                                      3.7   Chế độ thực của 80386                                                        23

                                      3.8   Chế độ bảo vệ phân đoạn                                                    24

                                      3.8.1  Các khái niệm cơ bản                                                        24

                                      3.8.2  Bảng các mô tả đoạn                                                          26

                                      3.8.3  Các mô tả và bộ chọn đoạn nhớ                                       29

                                      3.8.3.1  Các bộ mô tả đoạn                                                          29

                                      3.8.3.2  Bộ chọn đoạn                                                                    32

                                      3.8.3.3  Bảo vệ bộ nhớ                                                                   32

                                      3.8.3.4  Chế độ phân trang bộ nhớ                                             33

                                      3.8.3.4.1  Thư mục trang, bảng trang và trang                       33

                                      3.8.3.4.2  Tính địa chỉ vật lý trong chế độ trang                     34

                                      3.8.3.4.3  Vai trò của hệ điều hành trong quản lý trang        36

                                      3.9  Chế độ 8086 ảo                                                                       37

                                      3.10  Chế độ thực của 80386                                                       39

                                      3.11   Các thay đổi chính ở 80386                                              39

                                      3.12   Các thanh ghi đa năng làm con tró                                 40

                   Chương 4. Kiến trúc Pentium                                                                        43

                                     4.1 Thanh ghi (registers)                                                             43

                                  4.2  Truy nhập bộ nhớ (Accessing Memory)                               44

                                 4.3  Kiến trúc pentum pro và sau đó                                              45

Tài liệu tham khảo                                                                                                 46

 

 

Download tài liệu