Breaking News
Home / Tổng hợp các bài tập lớn / Kiến trúc máy tính (page 2)

Kiến trúc máy tính

PHÂN TÍCH KIẾN TRÚC VÀ NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA BỘ VI XỬ LÝ 64 BIT CỦA INTEL

PHÂN TÍCH KIẾN TRÚC VÀ NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA BỘ VI XỬ LÝ 64 BIT CỦA INTEL

Chương 1:Tổng quan về bộ VXL của Intel…………………………………………….. 4

1.1.Khái niệm……………………………………………………………………………….. 4

1.2.Lịch sử ra đời của bộ VXL………………………………………………………… 5

1.3.Cấu trúc phần cứng của bộ VXL………………………………………………… 7

1.4.Nguyên lý hoạt động của bộ VXL………………………………………………. 10

1.5.Lập trình cho một VXL……………………………………………………………. 14

Chương 2:Bộ vi xử lý 64 bit của Intel và các thế hệ bộ VXL…………………….. 17

2.1.Tổng quan về bộ vi xử lý 64 bit của Intel……………………………………… 17

2.2.Kiến trúc bộ vi xử lý 64 bit………………………………………………………… 18

2.3.64 bit dữ liệu mô hình……………………………………………………………….. 22

2.4.64 bit điều hành hệ thống thời gian……………………………………………… 24

2.5.Itanium (Merced):2001………………………………………………………………. 27

2.6.Itanium 2:2002-2010………………………………………………………………… 28

2.7.Itanium 9300(Tkwila):2010……………………………………………………….. 30

2.8.P4 Prescott (năm 2004)……………………………………………………………… 30

2.9.Pentium D (năm 2005)………………………………………………………………. 31

2.10.Pentium Extreme Edition (năm 2005)………………………………………… 31

2.11.Intel Core 2 Duo…………………………………………………………………….. 32

Chương 3:Nguyên lý làm việc của bộ vi xử lý 64 bit của Intel…………………… 33

3.1.Sơ đồ khối……………………………………………………………………………….. 33

3.2.Nguyên lý làm việc của bộ nhớ Cache L1…………………………………….. 34

3.3.Cách tổ chức và nguyên lý làm việc của bộ nhớ Cache L2………………. 36

3.4.Tổ chức Cache nhớ L3………………………………………………………………. 38

3.5. Độ rộng Bus dữ liệu và Bus địa chỉ (Data Bus và Add Bus)…………… 39

3.6. Tốc độ sử lý và tốc độ Bus của CPU………………………………………….. 39

3.7.Nguyên lý làm việc của các thanh ghi………………………………………….. 41

3.8.Khối xử lý trung tâm ALU…………………………………………………………. 42

3.9.Quy trình xử lý thông tin…………………………………………………………… 43

3.10.Con trỏ ngăn xếp SP(Stack)……………………………………………………… 44

 

 

Download tài liệu

Kiến trúc và nguyên lý làm việc của bộ vi xử lý của AMD

Kiến trúc và nguyên lý làm việc của bộ vi xử lý của AMD

Chương 1. Tổng quan về bộ vi xử lý

1.1.Giới thiệu

AMD ( Advanced Micro Devices ) là hãng sản xuất Chip đi theo cả một quá trình phát triển của máy vi tính  .

AMD cung cấp tất cả các bộ vi xử lí đầu tiên 8088 cho máy vi tính của IBM tới hiện nay là thế hệ thứ 7 của bộ vi xử lí AMD Athlon . AMD bắt đầu sản xuất Chip logic vào năm 1969 sau đó sản xuất RAM vào năm 1975 , cùng năm đó giới thiệu bộ vi xử lí giống như kiểu 8088 .

Trên thực tế nhìn chung sự xuất hiện Chip Athlon của AMD là cơ hội đầu tiên trong lịch sử của cấu trúc x86 làm cho công ty địch thủ Intel phải nể sợ . Nhưng trong những thập kỉ của thế kỉ trước khi 386DX-40 của AMD xuất hiện đó chính là rào cản của Chip Intel 486SX trong khía cạnh cùng tốc độ , hiệu năng và giá cả .

Đầu năm 1982 : AMD kí với Intel một hợp đồng và trở thành nhà cùng sản xuất Chip 8086 và 8088 . IBM muốn sử dụng Intel 8088 trong những máy vi tính của IBM , nhưng chính sách của IBM vào thời gian đó yêu cầu ít nhất 02 nguồn cung cấp cho Chip của họ . Sau này AMD sản xuất 80286 ( hoặc 286) trong cùng một sự thoả thuận trên , những Intel đã huỷ thoả thuận đó vào năm 1986 và từ chối cung cấp những chi tiết kỹ thuật liên quan đến i386

Xem demo

Download nguyên lý làm việc của bộ vi xử lý của AMD

Phân tích bộ VXL công nghệ MMX của INTEL

PHÂN TÍCH BỘ VXL CÔNG NGHỆ MMX CỦA INTEL

Mục lục

 

Chương 1:Tổng quan về bộ VXL của Intel……………………………………………… 3

1.1. Giới thiệu về VXL……………………………………………………………….. 3

1.2.Chức năng chính…………………………………………………………………… 3

1.3.Cấu trúc của bộ VXL…………………………………………………………….. 4

1.4.Nguyên lý hoạt động của bộ VXL…………………………………………… 8

1.5.Lập trình cho một VXL…………………………………………………………. 12

 

Chương 2: Công nghệ MMX của Intel……………………………………………………. 15

2.1.Giới thiệu về công nghệ MMX của Intel…………………………………… 15

2.2.Môi trường MMX lập trình……………………………………………………. 16

2.3.Tập lệnh MMX…………………………………………………………………….. 17

2.3.1. Giới thiệu…………………………………………………………………… 17

2.3.2. Bộ chỉ dẫn…………………………………………………………………. 19

2.3.3. Điểm chuẩn……………………………………………………………….. 21

2.4.Hiệu suất khi dùng công nghệ MMX……………………………………….. 25

2.5.Đa phương tiện mở rộng đệ trình…………………………………………….. 27

 

Chương 3: Bộ VXL sử dụng công nghệ MMX của Intel……………………………. 31

3.1.Khái quát về tập đoàn Intel……………………………………………………. 31

3.2.Intel bộ vi xử lý 11 với công nghệ MMX ™……………………………… 34

3.2.1. Desktop Pentium ® Processor with MMX 233 MHz……….. 34

3.2.2. Intel Pentium MMX 166………………………………………………. 36

3.3.Intel Pentium với công nghệ MMX OverDrive………………………….. 42

3.4.Các bộ vi xử lý Pentium ® với công nghệ MMX TM…………………. 47

 

Tài liệu tham khảo……………………………………………………………………………… 51

 

Xem demo

Dowload Phân tích bộ VXL công nghệ MMX của INTEL

Phân tích kiến trúc và nguyên lý làm việc của pentium 4 dual core

Phân tích kiến trúc và nguyên lý làm việc của pentium 4 dual core – Bài tập lớn nguyên lý hệ điều hành

Mục Lục………………………………………………………………………………………… 1

Chương 1  khái quát lịch sử………………………………………………………. 3

1.1  Bộ vi xử lý intel MMX sản xuất 1996…………………………………………… 3

1.1.1 BXL Pentium II……………………………………………………………………. 3

1.1.2 BXL pentium III…………………………………………………………………… 3

1.1.3 BXL Pentium IV…………………………………………………………………… 4

1.1.3.1 CPU Pentium 4 Extreme Edition…………………………………………. 6

1.1.3.2 CPU Pentium Prescott 2M………………………………………………… 7

Chương 2 Kiến trúc của Pentium 4 dual core………………………….. 8

2.1 Khái quát về pentium 4……………………………………………………………….. 8

vi kiến trúc………………………………………………………………………………….. 10

Pentium 4, tốc độ 2,4 GHz…………………………………………………………. 11

Chương 3:…………………………………………………………………………………… 12

Nguyên lí làm việc của pentium 4 dual core………………………….. 12

3.1 Tìm hiểu cách làm việc(phần 1)…………………………………………………… 12

3.1.1 Clock……………………………………………………………………………….. 14

3.1.2 External Clock…………………………………………………………………. 16

3.2 Tìm hiểu về cách làm việc (Phần 2)……………………………………………… 18

3.2.1 Sơ đồ khối của một CPU…………………………………………………….. 18

3.2.2 Memory Cache…………………………………………………………………. 19

3.2.2.1 Memory cache controller làm việc như thế nào………………….. 20

3.2.2.2 Rẽ nhánh…………………………………………………………………….. 21

3.3 Tìm hiểu về cách làm việc (Phần cuối)…………………………………………. 23

3.3.1 Việc xử lý chỉ lệnh…………………………………………………………….. 23

3.3.2 Thực thi không tuân theo thứ tự (OOO)………………………………. 25

3.3.3 Thực thi có suy đoán…………………………………………………………. 27

KẾT LUẬN……………………………………………………………………………………… 28

Tài Liệu Tham Khảo…………………………………………………………………….. 29

Xem demo

 

Download tài liệu pentium 4 dual core