Breaking News
Home / Tổng hợp các bài tập lớn / Kiến trúc máy tính / Cấu trúc và hoạt động của AMD K8

Cấu trúc và hoạt động của AMD K8

Cấu trúc và hoạt động của AMD K8

Lời nói đầu. – 1 –

Danh mục hình. – 3 –

Chương1.Tổng quan về AMD K8. – 5 –

Chương 2.Các thế hệ AMDK8. – 8 –

2.1.Athlon 64. – 8 –

2.2.Athlon 64 X2. – 8 –

2.3.Athlon 64 FX.. – 9 –

2.4.Opteron. – 9 –

2.5.Thế hệ thứ hai Opteron. – 10 –

2.6.Sempron 64. – 10 –

2.7.Sempron X2. – 10 –

2.8.Mobile Sempron. – 11 –

2.9.  Bộ vi xử lý K8 Athlon XP-M.. – 11 –

2.10.Bộ Vi xử lý Athlon 64. – 12 –

2.11.Bộ vi xử lý Athlon 64 X2. – 12 –

2.12.Turion 64 Bộ vi xử lý công nghệ. – 13 –

2.13.Athlon 64 cho máy tính xách tay. – 14 –

2.14.Athlon 64 X2 cho máy tính xách tay. – 14 –

2.15.Turion 64 X2. – 14 –

Chương 3.Cấu trúc và hoạt động của AMD K8. – 16 –

3.1.Các tính năng và công nghệ mới. – 16 –

3.1.1.Bộ nhớ DDR2. – 16 –

3.1.2.Công nghệ AMD-v (AMD Virtualization Technology). – 17 –

3.1.3.Energy Efficient. – 17 –

3.2 Các tính năng và công nghệ có sẵn. – 18 –

3.3.Các dòng CPU dùng công nghệ socket AM2. – 18 –

3.3.1AMD Sempron. – 18 –

3.3.2.AMD Athlon 64. – 38 –

3.3.3.AMD Athlon 64 X2. – 43 –

3.3.4.AMD Athlon 64 FX. – 44 –

3.3.5.AMD Sempron. – 47 –

3.3.6.AMD Opteron. – 55 –

3.3.7.AMD Turion 64. – 70 –

Kết luận: – 80 –

Tài liệu tham khảo : – 81 –

 
 

 

Download full tài liệu

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*