Breaking News
Home / Thủ thuật IT / Deep Freeze Standard 7.6 – Download đóng băng ổ cứng

Deep Freeze Standard 7.6 – Download đóng băng ổ cứng

Deep Freeze Standard là một phần mềm mạnh mẽ giúp bạn loại bỏ tất cả thay đổi được thực hiện với hệ thống và khôi phục lại máy tính trở về trạng thái ban đầu.

Bên cạnh đó, nó còn được khuyến khích sử dụng khi bạn thực sự không muốn người khác thực hiện những thay đổi không cần thiết với hệ thống ảo của mình.

Link download Deep Freeze Standard dự phòng : https://app.box.com/s/2ddhqrrigwzljxuln23c

Đơn giản, khi Deep Freeze được kích hoạt, nó sẽ cài đặt tất cả thiết lập ban đầu của máy tính trong lần khởi động kế tiếp.

Deep Freeze

Phần mềm này sẽ ngay lập tức bảo vệ và giữ nguyên các cấu hình máy tính ban đầu, nhờ đó loại bỏ nhu cầu bảo trì máy tính thường xuyên trong khi cho phép truy cập máy trạm không bị hạn chế. Bất kể những thay đổi được thực hiện với máy trạm, đơn giản chỉ cần khởi động lại để cài đặt máy tính trở về trạng thái ban đầu. Kết quả là mạng được bảo vệ và hoàn toàn không chứa virus hay chương trình không mong muốn.

Một số tính năng chính:

Bảo vệ hoàn toàn

  • Đảm bảo khôi phục máy trạm 100% ngay khi khởi động lại
  • Cung cấp mật khẩu và chế độ bảo mật hoàn chỉnh
  • Bảo vệ nhiều ổ cứng và phân vùng

Khả năng tích hợp và tương thích

  • Hỗ trợ môi trường đa boot
  • Cài đặt đơn giản
  • Hỗ trợ ổ cứng SCSI, ATA, SATA và IDE
  • Hỗ trợ hệ thống tập tin FAT, FAT32, NTFS, VV
  • Hỗ trợ 6 ngôn ngữ

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*