Breaking News
Home / Tổng hợp các bài tập lớn / Hệ chuyên gia / Hệ chuyên gia chuẩn đoán lỗi máy tính

Hệ chuyên gia chuẩn đoán lỗi máy tính

Hệ chuyên gia chuẩn đoán lỗi máy tính

GIỚI THIỆU . 1
I. Đặt vấn đề . 1
II. Nội dung thực hiện . 1
III. Dự kiến kết quả đạt được 2
IV. Bố cục trình bày . 2
THU THẬP TRI THỨC CHUYÊN GIA . 3
I. Một số kiến thức cơ bản về phần cứng máy tính 3
I.1. Nhóm thiết bị xử lý 3
I.1.1. Bo mạch chủ (mainboard) . 3
I.1.2. Bộ vi xử lý (CPU – Central Processor Unit) . 3
I.1.3. Hệ vào/ra cơ sở (BIOS) .3
I.1.4. Bộ nhớ chính (main memory) . 3
I.2. Nhóm thiết bị hiển thị 3
I.2.1. Card video (video card) . 3
I.2.2. Màn hình (monitor) . 3
I.3. Nhóm thiết bị lưu trữ 4
II. Giới thiệu các hỏng hóc thường gặp 4
II.1. Các hỏng hóc từ nguồn điện . 4
II.2. Các hỏng hóc từ đĩa cứng và hệ điều hành . 4
II.3. Các hỏng hóc từ các thiết bị xử lý 4
PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ . 6
I. Tổng hợp và phân loại tri thức 6
I.1. Nhóm hỏng hóc từ nguồn điện . 6
I.2. Nhóm hỏng hóc từ màn hình 6
I.3. Nhóm hỏng hóc từ các thiết bị xử lý 6
I.4. Nhóm hỏng hóc do dữ liệu . 7
II. Xây dựng các luật và sự kiện . 9
II.1. Bảng tên các hằng, luật, và sự kiện . 9
II.2. Xây dựng sự kiện và luật 10
III. Chuyển các luật và sự kiện về ngôn ngữ Prolog 11
IV. Đặt câu hỏi . 12
KẾT LUẬN 13

Download BTL Hệ chuyên gia

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*