Breaking News
Home / Phần mềm IT / hướng dẫn Crack Call of Duty Black Op 2

hướng dẫn Crack Call of Duty Black Op 2

Crack Call of Duty Black Op 2

  • Download crack tại đây: http://goo.gl/Jkkru9

  • Sau khi tải về cài đặt crack

  • Campaign: Làm theo hướng dẫn này.

  • Multiplayer: Chạy file “t6mp.exe”.

  • Zombies: Chạy luôn file “t6zm.exe”. Không cần thêm “-zm” như bản trước.

  • Enjoy !!!

 

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*