Breaking News

KIẾN TRÚC PCI BUS

KIẾN TRÚC PCI BUS

1. Giới thiệu tổng quan bus. 3

1.1  Bus   3

1.2  Phân loại bus. 3

1.3 Mô hình hệ thống bus. 3

2. Sự xuất hiện PCI bus. 5

2.1 Khái niệm.. 6

2.2Lịch sư phát triển của PCI 9

Các kiểu bus PCI 10

3.  Các đặc tính, thông số PCI bus. 12

3.1 Các thông số của PCI được sử dụng trong các máy tính cá nhân bình thường. 12

3.2 Kích thước vật lí thẻ PCI 12

3.2.1Đầy đủ kích thước thẻ. 12

3.2.2 Thẻ backplate. 13

3.2.3 Một nửa chiều dài mở rộng thẻ (de-facto tiêu chuẩn) 13

3.2.4 Hồ sơ thấp (một nửa chiều cao) thẻ. 13

3.3 Thẻ điện áp và keying. 13

3.4 Kết nối pinout 14

3.5 Mini PCI 20

Mini PCI 20

Các chi tiết kỹ thuật của Mini PCI 21

PC/104-Plus và PCI-104. 22

Các vật lý các biến thể khác. 22

3.6 Các khái niệm.. 23

3.6.1 Burst Transfer 23

3.6.2 Initiator – Target 23

3.6.3 Single and multifunction device. 24

3.2.4 PCI bus clock. 26

3.6.5 Address phase. 26

3.6.6 Claiming transaction. 28

3.6.7 Data phase. 28

3.6.8 Transaction Duration. 29

3.6.9 Return of bus to idle state. 29

3.6. 10 Response to illegal behavior 30

4. hướng  phát triển. 31

 

Download full tài liệu

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*