Breaking News
Home / Tổng hợp các bài tập lớn / Kiến trúc máy tính / Nghiên cứu tìm hiểu về các loại chipset trên bảng mạch chính trong máy tính

Nghiên cứu tìm hiểu về các loại chipset trên bảng mạch chính trong máy tính

Nghiên cứu tìm hiểu về các loại chipset trên bảng mạch chính trong máy tính 

LỜI MỞ ĐẦU  …..…………..…………………………………………………………..1

1. Chipset trong mainboard. 2

2. Các kiến trúc của Chipset 3

2.1. Kiến trúc cầu nối North Bridge – South Bridge. 3

Chipset cầu Bắc. 4

Chipset cầu Nam.. 5

2.2. Kiến Truc Hub. 6

3.  Tìm hiểu về kiến trúc Chipset thế hệ mới 12

3.1. Kiến trúc. 12

3.2. Công nghệ. 15

3.3 So sánh giữa 4 loại chipset 18

Lời kết và tài liệu tham khảo. 21

<p style=”text-align: center;”>Download full tài liệu </p>

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*