Breaking News
Home / Tổng hợp các bài tập lớn / Kiến trúc máy tính / NGHIÊN CỨU TÌM HIỂU VỀ CHUẨN NỐI TIẾP RS-232C

NGHIÊN CỨU TÌM HIỂU VỀ CHUẨN NỐI TIẾP RS-232C

NGHIÊN CỨU TÌM HIỂU VỀ CHUẨN NỐI TIẾP RS-232C

CHƯƠNG 1.TỔNG QUAN VỀ CHUẨN NỐI TIẾP……………………………….. 4

1.1.Vài nét cơ bản về chuẩn nối tiếp…………………………………………….. 4

1.2.Một số chuẩn nối tiếp thường gặp………………………………………….. 5

1.3. So sánh các chuẩn nối tiếp ………………………………………………….. 9

CHƯƠNG 2. GIỚI THIỆU VỀ CHUẨN NỐI TIẾP RS232…………………….. 11

2.1.Chuẩn nối tiếp RS232……………………………………………………………… 11

2.1.1.Vài nét về chuẩn nối tiếp và nguồn gốc của RS232……………….. 11

2.1.2. Ưu điểm và nhược điểm của chuẩn nối tiếp RS232………………. 11

2.2. Chuẩn nối tiếp RS232C………………………………………………………….. 12

2.2.1. Vài nét cơ bản về chuẩn nối tiếp RS232C…………………………….. 12

2.2.2.Đặc điểm của chuẩn nối tiếp RS232C…………………………………… 15

2.2.2.1. Đặc điểm kỹ thuật về điện của chuẩn nối tiếp RS232C………. 15

2.2.2.2.Cổng nối tiếp RS232C trên máy tính…………………………………… 16

2.2.3. Nguyên lý hoạt động của chuẩn nối tiếp RS232C…………………. 19

CHƯƠNG 3. SƠ ĐỒ GHÉP NỐI CHUẨN NỐI TIẾP RS232C……………… 22

3.1. Mạch chuẩn giao tiếp RS 232 dùng IC MAX 232……………………… 22

3.2. . Mạch chuẩn giao tiếp RS232 dùng DS275……………………………. 23

3.3. Mạch chuẩn giao tiếp RS232 dùng transitor……………………………. 23

3.4. Phầm mền giao tiếp của chuẩn nối tiếp RS232C…………………….. 24

3.5.Các loại thiết bị sử dụng trong chuẩn nối tiếp RS232C……………… 25

3.6.Ứng dụng của chuẩn nối tiếp RS232C…………………………………….. 25

KẾT LUẬN………………………………………………………………………………………… 27

TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………………………………………………………. 28

<p style=”text-align: center;”>Download full tài liệu </p>

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*