Breaking News
Home / Tổng hợp các bài tập lớn / Kiến trúc máy tính / Ngiên cứu và tìm hiểu về thiết bị lưu trữ dữ liệu từ tính

Ngiên cứu và tìm hiểu về thiết bị lưu trữ dữ liệu từ tính

Ngiên cứu và tìm hiểu về thiết bị lưu trữ dữ liệu từ tính

            (ổ đĩa cứng, đĩa mềm, băng từ)

Chương 1. Ổ ĐĨA CỨNG………………………………………………………………………………..7

         1.1 Khái niệm về ổ đĩa cứng…………………………………………………………………….7

         1.2. Giới thiệu chung về ổ đĩa cứng………………………………………………………….7

         1.3. Lịch sử phát triển……………………………………………………………………………..8

         1.4. Vai trò chức năng……………………………………………………………………………10

         1.5. Cấu tạo chung…………………………………………………………………………………10

                 1.5.1. Đĩa từ:………………………………………………………………………………………12

                 1.5.2.Trục quay:…………………………………………………………………………………15

                 1.5.3. Đầu đọc/ghi:……………………………………………………………………………..15

              1.5.4. Cần di chuyển đầu đọc/ghi:……………………….……….……….15

         1.6. Hoặt động……………………………………………………………………………………….16

              1.6.1. Giao tiếp với máy tính:…….…………………….……….…….……16

              1.6.2. Đọc và ghi dữ liệu trên bề mặt đĩa:…………………………………………….16

         1.7. Các công nghệ sử dụng trong ổ đĩa cứng……………….……………….17

              1.7.1 S.M.A.R.T:……..…………………………….……………………….17

              1.7.2. Ổ cứng lai:………………………….……….………………….……17

         1.8. Các thông số và đặc tính………………….………………………..…….18

              1.8.1 Dung lượng:………………………… ……………………..……..….18

              1.8.2. Tốc độ quay của ổ đĩa cứng:………………….…………………..…..19

              1.8.3. Các thông số về thời gian trong ổ đĩa cứng:……………………….19

              1.8.4. Bộ nhớ đệm:……………..……………..………………………….20

              1.8.5. Chuẩn giao tiếp:………………..………….………………….……..21

              1.8.6. Tốc độ truyền dữ liệu:………………….…………………………….23

              1.8.7. Kích thước:……………………….……………………………....…..25

              1.8.8. Sự sử dụng điện năng:………………………..………………..……25

              1.8.9. Các thông số khác:………………………………….………….……..25

         1.9. Thiết đặt các chế độ hoặt động của ổ đĩa cứng…………….…….….….30

              1.9.1. Thiết đặt phần cứng thông qua cầu đấu:……………….………….30

              1.9.2. Thiết đặt phần mềm:………………………….……………….…….31

         1.10. Ứng dụng………………………….………………………………...……34

         1.11. Một số hãng sản xuất ổ đĩa cứng…………………………………………………….35

Chương 2. ĐĨA MỀM ……………………………………………………………………………………36

         2.1. Ổ đĩa mềm………………………………………………………………………………………36

              2.1.1. Khái niệm về ổ đĩa nềm…………………………………………………………….36

              2.1.2. Lịch sử phát triển…………………………………………………………………….26

              2.1.3. Phân loại………………………………………………………………………………….36

                   2.1.3.1. Phân loại theo các loại đĩa mềm:………………………………………..36

                   2.1.3.2. Phân loại theo vị trí lắp đặt:………………..………………….37

              2.1.4. Cấu tạo và hoặt động………………………………………………………………..37

              2.1.5. Sơ đồ dây kết nối – Điều khiển……………….………..……………38

         2.2. Đĩa mềm………………………………………………………………………………………….39

              2.2.1. Khái niệm………………………………………………………………………………..39

              2.2.2. Phân loại………………………………………………………………………………….39

              2.2.3. Sử dụng……………………….………………………………....……40

              2.2.4. Cấu tạo của đĩa mềm…………………….…………………….…….40

              2.2.5. Thông số các loại đĩa mềm………………………………………………………..41

Chương 3. BĂNG TỪ…………………………………………………………………………………….42

         3.1. Khái niệm về băng từ………………………………………………………………………42         

         3.2. Phân loại băng từ…………………………………………………………………………….42 

              3.2.1. Cuộn băng lớn:………………………………………………………………………..43      

              3.2.2. Băng catxet ghi âm:………………………………………………………………….44     

              3.2.3. Băng catxet ¼ inch:………………………………………………………………….44  

              3.2.4. Băng ghi hình 8mm:…………………………………………………………………46

              3.2.5. Băng ghi âm số:………………………………………………………………………..46

Kết luận………………………………………………………………………………………………………..47

Tài liệu tham khảo…………………………………………………………………………………………48

 

<p style=”text-align: center;”>Download full tài liệu </p>

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*