Breaking News

PHÂN TÍCH KIẾN TRÚC VÀ NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA BỘ VI XỬ LÝ 64 BIT CỦA INTEL

PHÂN TÍCH KIẾN TRÚC VÀ NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA BỘ VI XỬ LÝ 64 BIT CỦA INTEL

Chương 1:Tổng quan về bộ VXL của Intel…………………………………………….. 4

1.1.Khái niệm……………………………………………………………………………….. 4

1.2.Lịch sử ra đời của bộ VXL………………………………………………………… 5

1.3.Cấu trúc phần cứng của bộ VXL………………………………………………… 7

1.4.Nguyên lý hoạt động của bộ VXL………………………………………………. 10

1.5.Lập trình cho một VXL……………………………………………………………. 14

Chương 2:Bộ vi xử lý 64 bit của Intel và các thế hệ bộ VXL…………………….. 17

2.1.Tổng quan về bộ vi xử lý 64 bit của Intel……………………………………… 17

2.2.Kiến trúc bộ vi xử lý 64 bit………………………………………………………… 18

2.3.64 bit dữ liệu mô hình……………………………………………………………….. 22

2.4.64 bit điều hành hệ thống thời gian……………………………………………… 24

2.5.Itanium (Merced):2001………………………………………………………………. 27

2.6.Itanium 2:2002-2010………………………………………………………………… 28

2.7.Itanium 9300(Tkwila):2010……………………………………………………….. 30

2.8.P4 Prescott (năm 2004)……………………………………………………………… 30

2.9.Pentium D (năm 2005)………………………………………………………………. 31

2.10.Pentium Extreme Edition (năm 2005)………………………………………… 31

2.11.Intel Core 2 Duo…………………………………………………………………….. 32

Chương 3:Nguyên lý làm việc của bộ vi xử lý 64 bit của Intel…………………… 33

3.1.Sơ đồ khối……………………………………………………………………………….. 33

3.2.Nguyên lý làm việc của bộ nhớ Cache L1…………………………………….. 34

3.3.Cách tổ chức và nguyên lý làm việc của bộ nhớ Cache L2………………. 36

3.4.Tổ chức Cache nhớ L3………………………………………………………………. 38

3.5. Độ rộng Bus dữ liệu và Bus địa chỉ (Data Bus và Add Bus)…………… 39

3.6. Tốc độ sử lý và tốc độ Bus của CPU………………………………………….. 39

3.7.Nguyên lý làm việc của các thanh ghi………………………………………….. 41

3.8.Khối xử lý trung tâm ALU…………………………………………………………. 42

3.9.Quy trình xử lý thông tin…………………………………………………………… 43

3.10.Con trỏ ngăn xếp SP(Stack)……………………………………………………… 44

 

 

Download tài liệu

Kiến trúc và nguyên lý làm việc của bộ vi xử lý của AMD

Kiến trúc và nguyên lý làm việc của bộ vi xử lý của AMD

Chương 1. Tổng quan về bộ vi xử lý

1.1.Giới thiệu

AMD ( Advanced Micro Devices ) là hãng sản xuất Chip đi theo cả một quá trình phát triển của máy vi tính  .

AMD cung cấp tất cả các bộ vi xử lí đầu tiên 8088 cho máy vi tính của IBM tới hiện nay là thế hệ thứ 7 của bộ vi xử lí AMD Athlon . AMD bắt đầu sản xuất Chip logic vào năm 1969 sau đó sản xuất RAM vào năm 1975 , cùng năm đó giới thiệu bộ vi xử lí giống như kiểu 8088 .

Trên thực tế nhìn chung sự xuất hiện Chip Athlon của AMD là cơ hội đầu tiên trong lịch sử của cấu trúc x86 làm cho công ty địch thủ Intel phải nể sợ . Nhưng trong những thập kỉ của thế kỉ trước khi 386DX-40 của AMD xuất hiện đó chính là rào cản của Chip Intel 486SX trong khía cạnh cùng tốc độ , hiệu năng và giá cả .

Đầu năm 1982 : AMD kí với Intel một hợp đồng và trở thành nhà cùng sản xuất Chip 8086 và 8088 . IBM muốn sử dụng Intel 8088 trong những máy vi tính của IBM , nhưng chính sách của IBM vào thời gian đó yêu cầu ít nhất 02 nguồn cung cấp cho Chip của họ . Sau này AMD sản xuất 80286 ( hoặc 286) trong cùng một sự thoả thuận trên , những Intel đã huỷ thoả thuận đó vào năm 1986 và từ chối cung cấp những chi tiết kỹ thuật liên quan đến i386

Xem demo

Download nguyên lý làm việc của bộ vi xử lý của AMD

Phân tích bộ VXL công nghệ MMX của INTEL

PHÂN TÍCH BỘ VXL CÔNG NGHỆ MMX CỦA INTEL

Mục lục

 

Chương 1:Tổng quan về bộ VXL của Intel……………………………………………… 3

1.1. Giới thiệu về VXL……………………………………………………………….. 3

1.2.Chức năng chính…………………………………………………………………… 3

1.3.Cấu trúc của bộ VXL…………………………………………………………….. 4

1.4.Nguyên lý hoạt động của bộ VXL…………………………………………… 8

1.5.Lập trình cho một VXL…………………………………………………………. 12

 

Chương 2: Công nghệ MMX của Intel……………………………………………………. 15

2.1.Giới thiệu về công nghệ MMX của Intel…………………………………… 15

2.2.Môi trường MMX lập trình……………………………………………………. 16

2.3.Tập lệnh MMX…………………………………………………………………….. 17

2.3.1. Giới thiệu…………………………………………………………………… 17

2.3.2. Bộ chỉ dẫn…………………………………………………………………. 19

2.3.3. Điểm chuẩn……………………………………………………………….. 21

2.4.Hiệu suất khi dùng công nghệ MMX……………………………………….. 25

2.5.Đa phương tiện mở rộng đệ trình…………………………………………….. 27

 

Chương 3: Bộ VXL sử dụng công nghệ MMX của Intel……………………………. 31

3.1.Khái quát về tập đoàn Intel……………………………………………………. 31

3.2.Intel bộ vi xử lý 11 với công nghệ MMX ™……………………………… 34

3.2.1. Desktop Pentium ® Processor with MMX 233 MHz……….. 34

3.2.2. Intel Pentium MMX 166………………………………………………. 36

3.3.Intel Pentium với công nghệ MMX OverDrive………………………….. 42

3.4.Các bộ vi xử lý Pentium ® với công nghệ MMX TM…………………. 47

 

Tài liệu tham khảo……………………………………………………………………………… 51

 

Xem demo

Dowload Phân tích bộ VXL công nghệ MMX của INTEL

Phân tích kiến trúc và nguyên lý làm việc của pentium 4 dual core

Phân tích kiến trúc và nguyên lý làm việc của pentium 4 dual core – Bài tập lớn nguyên lý hệ điều hành

Mục Lục………………………………………………………………………………………… 1

Chương 1  khái quát lịch sử………………………………………………………. 3

1.1  Bộ vi xử lý intel MMX sản xuất 1996…………………………………………… 3

1.1.1 BXL Pentium II……………………………………………………………………. 3

1.1.2 BXL pentium III…………………………………………………………………… 3

1.1.3 BXL Pentium IV…………………………………………………………………… 4

1.1.3.1 CPU Pentium 4 Extreme Edition…………………………………………. 6

1.1.3.2 CPU Pentium Prescott 2M………………………………………………… 7

Chương 2 Kiến trúc của Pentium 4 dual core………………………….. 8

2.1 Khái quát về pentium 4……………………………………………………………….. 8

vi kiến trúc………………………………………………………………………………….. 10

Pentium 4, tốc độ 2,4 GHz…………………………………………………………. 11

Chương 3:…………………………………………………………………………………… 12

Nguyên lí làm việc của pentium 4 dual core………………………….. 12

3.1 Tìm hiểu cách làm việc(phần 1)…………………………………………………… 12

3.1.1 Clock……………………………………………………………………………….. 14

3.1.2 External Clock…………………………………………………………………. 16

3.2 Tìm hiểu về cách làm việc (Phần 2)……………………………………………… 18

3.2.1 Sơ đồ khối của một CPU…………………………………………………….. 18

3.2.2 Memory Cache…………………………………………………………………. 19

3.2.2.1 Memory cache controller làm việc như thế nào………………….. 20

3.2.2.2 Rẽ nhánh…………………………………………………………………….. 21

3.3 Tìm hiểu về cách làm việc (Phần cuối)…………………………………………. 23

3.3.1 Việc xử lý chỉ lệnh…………………………………………………………….. 23

3.3.2 Thực thi không tuân theo thứ tự (OOO)………………………………. 25

3.3.3 Thực thi có suy đoán…………………………………………………………. 27

KẾT LUẬN……………………………………………………………………………………… 28

Tài Liệu Tham Khảo…………………………………………………………………….. 29

Xem demo

 

Download tài liệu pentium 4 dual core

Quản lý nhân viên pttkhttt và code c#

Chúng em là những sinh viên năm cuối ngành tin học, khoa kỹ thuật – công nghệ – môi

trường. Mặc dù đã có kinh nghiệm hơn ba năm viết chương trình, làm các đồ án kết thúc môn

học. Nhưng chúng em chưa từng viết một chương trình hoàn chỉnh để ứng dụng thực tiễn.

Cũng như các bạn sinh viên năm cuối khác, chúng em được trường tạo điều kiện để thực

tập ở một công ty. Sau hai tháng tiếp xúc với môi trường thực tế bây giờ chúng em đã hoàn

thành sản phẩm của mình. Tuy sản phẩm còn nhiều sai sót và chưa xử lý được một số yêu cầu

của công ty đưa ra nhưng đối với chúng em đây là sản phẩm tốt nhất mà chúng em đã từng

viết.

Chưa được tiếp xúc với thực tế, nên việc hoàn thành một sản phẩm hoàn chỉnh cho công

ty lớn đối với chúng em là một việc hết sức khó khăn. Để hoàn thành đề tài này ngoài sự nỗ

lực hết mình của nhóm chúng em còn được rất nhiều sự giúp đỡ của thầy cô, công ty, gia đình

và bạn bè.

Đặc biệt, chúng em xin gởi lời cảm ơn sâu sắc đến:

Các thầy cô ngành tin học khoa công nghệ kỹ thuật môi trường đã truyền đạt cho chúng

em các kiến thức từ cơ bản đến nâng cao để chúng em áp dụng vào việc thiết kế, xây dựng đề

tài của mình.

Thầy Huỳnh Lý Thanh Nhàn, người đã trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ chúng em hoàn thành

đợt thực tập cuối khóa.

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Delta – AGF, đã cung cấp cho chúng em các thông

tin thiết thực về công ty.

Anh Nguyễn Quốc Tuấn, nhân viên công ty, là cán bộ hướng dẫn, đã nhiệt tình giúp đỡ,

góp ý cho nhóm trong suốt thời gian thực tập tại công ty.

 

Tải BTL Quản lý nhân viên pttkhttt và code c#

Quản lý việc mua bán hàng của siêu thị UML

Quản lý việc mua bán hàng của siêu thị UML

 
I.MÔ TẢ YÊU CẦU BÀI TOÁN
Yêu cầu xây dựng một hệ thống quản lý việc mua bán hàng của siêu thị.

Người quản lý nắm được tình hình mua bán, doanh thu của siêu thị, việc thống kê được thực hiện hàng tháng, hàng quí cũng có khi đột xuất theo yêu cầu.

Thủ kho quản lý số lượng hàng trong kho theo mã số hàng hoá, kiểm kê hàng hoá trong kho.

Nhân viên bán hàng sẽ tính tiền những mặt hàng mà khách mua và lập hoá đơn cho khách.

Khách hàng là người mua hàng từ siêu thị. Có 2 dạng khách hàng: khách hàng bình thường và khách hàng thân thiện. Nếu khách hàng là khách hàng thân thiện thì mã số khách hàng sẽ được lưu trong hệ thống và được hưởng quyền lợi từ chương trình này.

Việc quản lý mua bán hàng ở siêu thị được thực hiện như sau:

Người quản lý trực tiếp liên hệ với nhà sản xuất để nhập hàng vào siêu thị, cũng như quan hệ với đối tác để bán hàng ra ngoài. Người quản lý sẽ quản lý thông tin khách hàng thân thiện, thống kê doanh thu của siêu thị hàng tháng, hàng quí.

Khi hàng hoá được nhập vào thì Thủ Kho sẽ Tạo Phiếu Nhập Hàng ghi đầy đủ thông tin về việc nhập hàng đó. Khi hàng được bán trực tiếp cho đối tác lớn hay hàng hoá được đưa lên quầy thì Thủ Kho sẽ Tạo Phiếu Xuất Hàng. Thủ Kho kiểm kê hàng hoá trên kho, khi có mặt hàng nào hết hạn sử dụng thì Tạo Phiếu Trả Hàng cho nhà sản xuất.

Nhân viên bán hàng làm việc theo ca, khi đến ca làm việc của mình, nhân viên phải đăng nhập vào hệ thống. Khi khách hàng lựa chọn hàng hoá mua và yêu cầu tính tiền, nhân viên sẽ tính tiền và lập hoá đơn cho khách.

 

Download Quản lý việc mua bán hàng của siêu thị UML