Breaking News
Home / Tổng hợp các bài tập lớn / Kiến trúc máy tính / Phân tích bộ VXL công nghệ MMX của INTEL

Phân tích bộ VXL công nghệ MMX của INTEL

PHÂN TÍCH BỘ VXL CÔNG NGHỆ MMX CỦA INTEL

Mục lục

 

Chương 1:Tổng quan về bộ VXL của Intel……………………………………………… 3

1.1. Giới thiệu về VXL……………………………………………………………….. 3

1.2.Chức năng chính…………………………………………………………………… 3

1.3.Cấu trúc của bộ VXL…………………………………………………………….. 4

1.4.Nguyên lý hoạt động của bộ VXL…………………………………………… 8

1.5.Lập trình cho một VXL…………………………………………………………. 12

 

Chương 2: Công nghệ MMX của Intel……………………………………………………. 15

2.1.Giới thiệu về công nghệ MMX của Intel…………………………………… 15

2.2.Môi trường MMX lập trình……………………………………………………. 16

2.3.Tập lệnh MMX…………………………………………………………………….. 17

2.3.1. Giới thiệu…………………………………………………………………… 17

2.3.2. Bộ chỉ dẫn…………………………………………………………………. 19

2.3.3. Điểm chuẩn……………………………………………………………….. 21

2.4.Hiệu suất khi dùng công nghệ MMX……………………………………….. 25

2.5.Đa phương tiện mở rộng đệ trình…………………………………………….. 27

 

Chương 3: Bộ VXL sử dụng công nghệ MMX của Intel……………………………. 31

3.1.Khái quát về tập đoàn Intel……………………………………………………. 31

3.2.Intel bộ vi xử lý 11 với công nghệ MMX ™……………………………… 34

3.2.1. Desktop Pentium ® Processor with MMX 233 MHz……….. 34

3.2.2. Intel Pentium MMX 166………………………………………………. 36

3.3.Intel Pentium với công nghệ MMX OverDrive………………………….. 42

3.4.Các bộ vi xử lý Pentium ® với công nghệ MMX TM…………………. 47

 

Tài liệu tham khảo……………………………………………………………………………… 51

 

Xem demo

Dowload Phân tích bộ VXL công nghệ MMX của INTEL

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*