Breaking News
Home / Tổng hợp các bài tập lớn / Kiến trúc máy tính / PHÂN TÍCH KIẾN TRÚC VÀ NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA BỘ VI XỬ LÝ 64 BIT CỦA INTEL

PHÂN TÍCH KIẾN TRÚC VÀ NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA BỘ VI XỬ LÝ 64 BIT CỦA INTEL

PHÂN TÍCH KIẾN TRÚC VÀ NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA BỘ VI XỬ LÝ 64 BIT CỦA INTEL

Chương 1:Tổng quan về bộ VXL của Intel…………………………………………….. 4

1.1.Khái niệm……………………………………………………………………………….. 4

1.2.Lịch sử ra đời của bộ VXL………………………………………………………… 5

1.3.Cấu trúc phần cứng của bộ VXL………………………………………………… 7

1.4.Nguyên lý hoạt động của bộ VXL………………………………………………. 10

1.5.Lập trình cho một VXL……………………………………………………………. 14

Chương 2:Bộ vi xử lý 64 bit của Intel và các thế hệ bộ VXL…………………….. 17

2.1.Tổng quan về bộ vi xử lý 64 bit của Intel……………………………………… 17

2.2.Kiến trúc bộ vi xử lý 64 bit………………………………………………………… 18

2.3.64 bit dữ liệu mô hình……………………………………………………………….. 22

2.4.64 bit điều hành hệ thống thời gian……………………………………………… 24

2.5.Itanium (Merced):2001………………………………………………………………. 27

2.6.Itanium 2:2002-2010………………………………………………………………… 28

2.7.Itanium 9300(Tkwila):2010……………………………………………………….. 30

2.8.P4 Prescott (năm 2004)……………………………………………………………… 30

2.9.Pentium D (năm 2005)………………………………………………………………. 31

2.10.Pentium Extreme Edition (năm 2005)………………………………………… 31

2.11.Intel Core 2 Duo…………………………………………………………………….. 32

Chương 3:Nguyên lý làm việc của bộ vi xử lý 64 bit của Intel…………………… 33

3.1.Sơ đồ khối……………………………………………………………………………….. 33

3.2.Nguyên lý làm việc của bộ nhớ Cache L1…………………………………….. 34

3.3.Cách tổ chức và nguyên lý làm việc của bộ nhớ Cache L2………………. 36

3.4.Tổ chức Cache nhớ L3………………………………………………………………. 38

3.5. Độ rộng Bus dữ liệu và Bus địa chỉ (Data Bus và Add Bus)…………… 39

3.6. Tốc độ sử lý và tốc độ Bus của CPU………………………………………….. 39

3.7.Nguyên lý làm việc của các thanh ghi………………………………………….. 41

3.8.Khối xử lý trung tâm ALU…………………………………………………………. 42

3.9.Quy trình xử lý thông tin…………………………………………………………… 43

3.10.Con trỏ ngăn xếp SP(Stack)……………………………………………………… 44

 

 

Download tài liệu

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*