Breaking News
Home / Tổng hợp các bài tập lớn / Kiến trúc máy tính / Phân tích kiến trúc và nguyên lý làm việc của pentium 4 dual core

Phân tích kiến trúc và nguyên lý làm việc của pentium 4 dual core

Phân tích kiến trúc và nguyên lý làm việc của pentium 4 dual core – Bài tập lớn nguyên lý hệ điều hành

Mục Lục………………………………………………………………………………………… 1

Chương 1  khái quát lịch sử………………………………………………………. 3

1.1  Bộ vi xử lý intel MMX sản xuất 1996…………………………………………… 3

1.1.1 BXL Pentium II……………………………………………………………………. 3

1.1.2 BXL pentium III…………………………………………………………………… 3

1.1.3 BXL Pentium IV…………………………………………………………………… 4

1.1.3.1 CPU Pentium 4 Extreme Edition…………………………………………. 6

1.1.3.2 CPU Pentium Prescott 2M………………………………………………… 7

Chương 2 Kiến trúc của Pentium 4 dual core………………………….. 8

2.1 Khái quát về pentium 4……………………………………………………………….. 8

vi kiến trúc………………………………………………………………………………….. 10

Pentium 4, tốc độ 2,4 GHz…………………………………………………………. 11

Chương 3:…………………………………………………………………………………… 12

Nguyên lí làm việc của pentium 4 dual core………………………….. 12

3.1 Tìm hiểu cách làm việc(phần 1)…………………………………………………… 12

3.1.1 Clock……………………………………………………………………………….. 14

3.1.2 External Clock…………………………………………………………………. 16

3.2 Tìm hiểu về cách làm việc (Phần 2)……………………………………………… 18

3.2.1 Sơ đồ khối của một CPU…………………………………………………….. 18

3.2.2 Memory Cache…………………………………………………………………. 19

3.2.2.1 Memory cache controller làm việc như thế nào………………….. 20

3.2.2.2 Rẽ nhánh…………………………………………………………………….. 21

3.3 Tìm hiểu về cách làm việc (Phần cuối)…………………………………………. 23

3.3.1 Việc xử lý chỉ lệnh…………………………………………………………….. 23

3.3.2 Thực thi không tuân theo thứ tự (OOO)………………………………. 25

3.3.3 Thực thi có suy đoán…………………………………………………………. 27

KẾT LUẬN……………………………………………………………………………………… 28

Tài Liệu Tham Khảo…………………………………………………………………….. 29

Xem demo

 

Download tài liệu pentium 4 dual core

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*