Breaking News
Home / Phân tích thiết kế hệ thống / PHÂN TÍCH THIẾT KẾ TRANG WEB TÌM KIẾM NHÀ TRỌ TRỰC TUYẾN

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ TRANG WEB TÌM KIẾM NHÀ TRỌ TRỰC TUYẾN

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ TRANG WEB TÌM KIẾM NHÀ TRỌ TRỰC TUYẾN

1       Mục tiêu và phạm vi đề tài:

1.1      Mục tiêu :

Đây là một website chứa một lượng lớn thông tin về các nhà, phòng hiện tại chủ nhà không có nhu cầu sử dụng và muốn cho thuê. Người truy cập vào trang web có thể sử dụng chức năng tìm kiếm theo khu vực như ở thành phố, quân huyện, tìm theo địa chỉ như số nhà của đường nào đó, theo giá tiền thuê cũng như các tiện nghi của nhà, phòng cho thuê… Đồng thời website cũng liên kết với các website khác nhằm giúp người truy cập có được hướng dẫn cụ thể sơ đồ để đi đến nhà cần tìm, cung cấp cho người truy cập thông tin chi tiết về nhà, phòng có nhu cầu cho thuê, địa chỉ, email cũng như điện thoại để liên hệ với chủ nhà. Website cũng có khả năng tiếp nhận cập nhật thông tin về một ngôi nhà nào đó mà người chủ nhà muốn đăng tải trên website cũng như các đăng ký quảng cáo trên website từ phía các công ty khác.

1.2      Phạm vi :

Phạm vi của đồ án nằm trong giới hạn của môn học phân tích thiết kế hệ thống thông tin nhằm phục vụ cho việc thiết kế website đáp ứng các mục tiêu trên.

1.3      Khảo sát :

 • Các chức năng chính của website là :

o   Lưu trữ các thông tin về đặc điểm ngôi nhà, căn phòng cần cho thuê như ở khu vực nào, đia chỉ, giá thuê phòng và các thông tin cần thiết để có liên lạc với chủ nhà. Các thông tin được lưu trữ theo cấu trúc hợp lý thuận lợi cho việc tìm kiếm nhanh.

o   Giao diện bắt mắt, thân thiện, cho phép đặt các thông tin quảng cáo.

o   Trang bị chức năng tìm kiếm linh hoạt giúp người dùng có thể nhanh chóng tìm kiếm ra thông tin nhà trọ theo khu vực, địa chỉ, giá cả.

 • Các nhóm người dùng :

o   Người sử dụng trang web có thể là bất kỳ ai biết sử dụng internet và đang có nhu cầu thuê nhà, phòng để ở lại ít có thời gian đọc trên báo chí, hoặc không muốn liên hệ với các trung tâm giao dịch nhà đất. Người dùng có thể cung cấp ý kiến phản hồi cho người quản trị.

o   Hay chủ nhà có nhà, phòng hiện tại không sử dụng mà muốn cho thuê nhưng lại không muốn đăng quảng cáo trên báo chí thủ tục rườm rà, không muốn liên hệ với các trung tâm giao dịch hay in dán các quảng cáo lên tường, cột điện gây mất mỹ quan đô thị có thể liên hệ đến người quản trị website nhằm đưa các thông tin lên web site


2       Phân tích :

2.1      Phát hiện thực thể :

2.1.1     Thực thể : NHA

 • Mỗi thực thể ưng với một ngôi nhà mà người thuê nhà muốn tìm kiếm hay người có nhà tạm thời không sử dụng và muốn cho thuê.
 • Các thuộc tính : MaNha,SoPhong,Diachi,SoLau,Gia.

2.1.2     Thực thể : PHONG

 • Mỗi thực thể ứng một căn phòng mà người thuê phòng muốn tìm kiếm hay người có phòng dư tạm thời không sử dụng hết và muốn cho thuê.
 • Các thuộc tính : MaPhong, SoPhong, DienTich, DiaChi, GiaThue.

2.1.3     Thực thể : KHACH HANG

 • Mỗi thực thể ứng với khách hàng muốn tìm nhà hoặc tìm phòng để thuê, hoặc ứng với 1 khách hàng có nhà hoặc phòng tạm thời không sử dụng và muốn cho thuê.
 • Các thuộc tính : MaKH, Tên KH, DiaChi, SoDT,Email.

2.1.4     Thực thể : QUOC TICH

 • Mỗi thực thể ứng với nước là quốc tịch của khách hàng.
 • Các thuộc tính : MaQT, TenNuoc.

2.1.5     Thực thể : TIEN NGHI

 • Mỗi thực thể ứng với tiện nghi là đặc điểm của 1 ngôi nhà hay 1 phòng cho thuê cụ thể.
 • Các thuộc tính : MaTN, TenTN, SoLuong.

2.1.6     Thực thể : TINH TP

 • Mỗi thực thể ứng với một tỉnh thành phố mà nhà hay phòng nằm ở tỉnh thành phố đó.
 • Các thuộc tính : MaTTP, TenTTP.

2.1.7     Thực thể : QUAN HUYEN

 • Mỗi thực thể ứng với một quận huyện mà nhà hay phòng nằm ở quận huyện đó.
 • Các thuộc tính : MaQH, TenQH.

Download File

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*