Breaking News
Home / Phân tích thiết kế hệ thống / Phân tích thiết kế hệ thống Quản Lí Quán NET

Phân tích thiết kế hệ thống Quản Lí Quán NET

PHÂN 1 : KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẤU NGƯỜI DÙNG

1.1  GIỚI THIÊU:

Đây là chườn trinh quản lí quán NET cho một quán NET nhỏ ở tầm 20 máy .Chương trinh chỉ được cài đắt trên máy chủ .Phân mêm này giông như một cái bảng qua  đó ta co thể xử lí các thông tin liên quan đên quán NET .thanh toán tiền  máy .lưu thông tin về các sự cố của các máy của quán  NET ,đưa ra các thông tin tổng kêt về tình hình quán NET sau một khoảng thời gian nhất định : sau một tháng,một quý ,một năm.Qua

đo người chủ quán NET có thể đưa ra các bươc phát triển quán NET

1.2  .Yêu Cầu Chức Năng

+ chức năng quản lí máy : quản lí về thông tin cua máy ,thông tin về bảo trí sửa chữa,qua  đó chỉ ra được tình trạng của máy  khi chủ quán cần xem.

+ Chức năng quản lí kỉn tế : quản lí về các khoản thu  ,khoản chi .Đăc biệt là phân thu (phần tính tiền trong quán NET) đây là phân cốt lõi của phần mềm .Hiệu quả của  phần mềm phụ thuộc rất nhiều vào phần này .Vì thế qua khảo sát hiên trạng của quán NET ,khi một khác hàng vào quán ngoài nhu cầu sử dụng máy ra thi còn có các nhu cầu khác đi kèm như: hút thuốc,uống nước….Vì vậy tạo ra các khoản ngoại thu khác ngoài tiền máy .khí tính tiền thi tính cả tiền ngoại thu ,tiền máy.

+Chức năng thông kê tìm kiếm : đây là một phần quan trọng ,giúp chủ quán có thể đưa ra những nhận  xet về tình tràn phòng máy,phần này gồm các chức năng ,kế toán thu,kế toán chi ….

2

Download Quản Lí Quán NET

About admin