Breaking News
Home / Phân tích thiết kế hệ thống / QUẢN LÝ NHÂN SỰ Pttkht

QUẢN LÝ NHÂN SỰ Pttkht

KHẢO SÁT TÌNH HÌNH QUẢN LÝ NHÂN SỰ TRONG CƠ QUAN XÍ NGHIỆP

1.1.         Tình hình chung của công ty

Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ sóng mới là một công ty vững mạnh trong việc tư vấn thuế online qua mạng, tư vấn chiến lược và tái cấu trúc doanh nghiệp, giải pháp quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO. Nghiên cứu và phát triển các giải pháp nghiệp vụ cho doanh nghiệp trong việc quản lý nghiệp vụ nội bộ và giao dịch điện tử với các cơ quan quản lý nhà nước như cơ quan thuế, cơ quan hải quan, kho bạc, ngân hàng, bảo hiểm xã hội, thống kê, sở ban ngành,…

Với một lượng lớn công việc như vậy sẽ cần rất nhiều nhân viên với những phòng ban khác nhau. Như vậy công ty không thể quản lý nhân viên theo kiểu thủ công mà đã phải cập nhật phần mềm tin học để có thể quản lý nhân sự trong công ty một cách chi tiết và chính xác nhất.

Hiện nay công ty có rất nhiều phòng ban như:

 1. Phòng nhân sự: 5 cán bộ
 2. Phòng lao động tiền lương: có 4 cán bộ
 3. Phòng quản lý giao dịch: có 1 cán bộ và 7 nhân viên
 4. Phòng kế hoạch: có 6 cán bộ
 5. Phòng tổ chức đào tạo: có 4 cán bộ
 6. Phòng kế toán thống kê: có 7 cán bộ
 7. Phòng maketing: có 8 cán bộ

1.2 Thực trạng của công tác quản lý nhân sự trong công ty cp công nghệ và dịch vụ sóng mới

Công ty quản lý nhân sự: Việc quản lý nhân sự trong công ty được giao cho phòng nhân sự quản lý mọi mặt từ nhận hồ sơ xét tuyển nhân viên mới đến việc quản lý trong suốt quá trình làm việc trong công ty cũng như khi nhân viên về nghỉ chế độ dưới đây là những công việc cụ thể trong công tác quản lý nhân sự tại công ty này:

 1. 1.     Quản lý nhân viên:

Ngay từ khi vào công ty những thông tin về nhân viên của công ty bao gồm quản lý về hồ sơ nhân viên như: mã nhân viên, tên nhân viên, mã phòng ban, ngày sinh, quê quán, địa chỉ, điện thoại, số CMTND, trình độ học vấn, chuyên môn, ngoại ngữ, gia đình, con, ngày vào làm việc, dân tộc.

–         Quản lý thử việc: Sau khi trải qua một buổi phỏng vấn và một bài thi của công ty nhân viên sẽ được nhận vào làm thử việc trong vòng 1 tháng. Trong thời gian là nhân viên thử việc phải thực hiện theo đúng quy chế của công ty nếu làm sai vẫn bị phạt như những nhân viên chính thức và còn bị đánh giá xếp loại không đạt. Nếu nhân viên không đạt trong quá trình thử việc thì sau thời gian thử việc sẽ không được nhận vào làm nhân viên chính thức của công ty.

–         Xử lý hợp đồng lao động hết hạn: Sau khi được nhận vào làm nhân viên chính thức của công ty, nhân viên phải ký vào hợp đồng lao động trong vòng 5 năm. Hết thời hạn hợp đồng nếu nhân viên vẫn đủ điều kiện làm việc và có nguyện vọng muốn ở lại làm việc cho công ty sẽ được ký hợp đồng trong vòng 5 năm tới. Nếu trong thời gian hợp đồng nhân viên không hoàn thành nhiệm vụ trong công việc hoặc vi phạm kỉ luật sẽ bị tích vào phần yếu kém, hết thời gian hợp đồng công ty sẽ có thể sa thải nhân viên và không ký hợp đồng mới. Trong trường hợp đang trong thời gian hợp đồng mà nhân viên hoặc công ty muốn hủy bỏ hợp đồng sẽ phải bồi thường cho bên kia và phải thông báo trước khoảng 30 ngày.

–         Hồ sơ năng lực: Theo dõi năng lực của từng nhân viên trong quá trình làm việc để xét thăng chức, lên lương.

–         Khen thưởng, kỉ luật: khen thưởng những nhân viên có thành tích xuất sắc. ký luật những nhân viên vi phạm lỗi.

–         Quá trình thăng tiến: Xét thành tích trong quá trình làm việc

–         Đội ngũ kế cận: Những nhân viên chưa đạt tiêu chuẩn nhưng có tinh thần phấn đấu cao.

–         Quản lý y tế: Chế độ đóng tiền bảo hiểm hàng năm của từng nhân viên.

 1. Quản lý về khen thưởng kỉ luật:

Khi nhân viên có đóng góp vào sự phát triển hoặc có ý tưởng sáng tạo, đóng góp vào công cuộc phát triển và có thành tích xuất sắc trong quá trình làm việc sẽ được công ty khen thưởng vào cuối tháng. Bên cạnh đó, những nhân viên làm việc không chăm chỉ, có ý thức kỉ luật kém sẽ bị công ty kỉ luật tùy theo mức độ vi phạm. quản lý khen thưởng kỉ luật bao gồm: mã nhân viên, mã khen thưởng, ngày khen thưởng, lý do khen thưởng, hình thức khen thưởng, cấp quyết định.

3.Quản lý tính lương:

Vào cuối tháng, phòng kế toán sẽ chịu trách nhiệm tính lương cho nhân viên trong công ty trong tháng đó. Trong đó, Phòng kế toán sẽ trừ tiền tạm ứng, tiền thưởng, tiền phạt của nhân viên trong một tháng vừa qua. Quản lý tính lương bao gồm: mã nhân viên, mã lương, hệ số, phụ cấp chức vụ, lương cơ bản, tạm ứng, tiền thưởng, tiền phạt.

– Lương thời vụ: Trong khoảng thời gian công ty có một hợp đồng lớn cần huy động nhiều nhân viên để thực hiện. Khi đó lương của nhân viên sẽ ở mức khác cho tới khi hết hợp đồng.

– Lương thời gian, Sản phẩm: Lương nhân viên được tính theo thời gian lao động hoặc được tính theo sản phẩm.

+ Lương: – thực tập (70% lương cơ bản)

+ Lên lương:

–         Khi mới vào làm lương sẽ là mức lương được thỏa thuận từ trước.

–         Xét lên lương: theo cấp bậc, sau 6 tháng- 1 năm tăng lương 1 lần

–         Theo nhà nước

+ Tính lương: theo từng ngày, giờ

+ xin phép nghỉ: trong 2 ngày thì có lương. Nghỉ nhiều hơn 2 ngày sẽ không có lương

– Thiết lập chính sách công thức tính lương, phụ cấp: Luong chính + tiền thưởng – tiền phạt.

– Bảng lương tiền mặt, ngân hàng: Lưu trữ số tiền lương đã cấp (trong vòng 5 năm) và sẽ cấp trong tháng tiếp theo.

– Phân tích chính xác các bảng lương, cho phép trả bù tháng sau.

– Người quản lý chỉ cần nhập các dữ liệu cần thiết của người lao động còn việc tính lương sẽ được tính trong phần báo cáo.

– Việc tính lương được thực hiện theo nguyên tắc sau:

Nếu số ngày làm việc > = 23 ngày thì lương =  lương cơ bản * hệ số lương + số giờ tăng ca * lương 1 giờ tăng ca + tiền thưởng + tiền phụ cấp – BHYT – BHXH –  tạm ứng

Nếu 20 <= số ngày làm việc < 23 thì lương = lương cơ bản * hệ số lương + số giờ tăng ca * lương 1 giờ tăng ca +  tiền phụ cấp – BHYT –BHXH –tạm ứng

Nếu số ngày làm việc <20 thì lương = (lương cơ bản * hệ số lương )*số ngày làm việc /23 + số giờ tăng ca* lương 1 giờ tăng ca – BHYT –BHXH –tạm ứng

 

4. Quản lý chấm công:

Tích hợp máy chấm công

Công ty sẽ có máy chấm công theo vân tay của mỗi nhân viên, khi nhân viên đi làm và tan ca làm sẽ ra chấm công theo dấu vân tay trên tay mình. Dấu vân tay của nhân viên sẽ được máy nhận diện và đưa vào cơ sở dữ liệu của nhân viên, tính số ngày đi làm cho nhân viên. Bên cạnh đó, sẽ có những lúc nhân viên phải làm tăng ca, làm thêm giờ.

Quản lý ra vào đi trễ về sớm: Nhân viên đi làm muộn từ phút thứ nhất đến phút thứ 7 sẽ bị trừ 7000đ. Nhân viên không được phép về sớm (trừ trường hợp có việc đột xuất quan trọng). Nếu nhân viên tự bỏ về sớm sẽ bị đánh giá vào ý thức làm việc.

Tăng ca và làm việc ca đêm: vào những đợt công ty nhận dự án lớn cần hoàn thiện sớm nhân viên có thể tăng ca nếu như có nhu cầu  , quản lý nghỉ phép và không phép, quản lý lịch, nhật ký làm việc, đăng kí và phê duyệt nghỉ phép, tăng ca qua website, email.

5. Bảo hiểm, thuế nhà nước:

Thiết lập mức đóng bảo hiểm, xử lý lượng đóng bảo hiểm khác với lương thực tế, kết xuất báo cáo bảo hiểm và thuế theo quy định nhà nước.

6. Kế hoạch nhân sự và tuyển dụng: Phân tích nguồn lực, lập kế hoạch nhân sự, yêu cầu tuyển và phê duyệt, hồ sơ nộp qua website, phỏng vấn và phê duyệt.

Quy chế cho một nhân viên:

+ Nhà tuyển dụng thông báo tuyển nhân viên trên các trang mạng xã hội. Người tìm việc làm hồ sơ đăng kí dự tuyển: bằng tốt nghiệp, photo chứng minh thư công chứng, giấy khám sức khỏe, bảng điểm, hồ sơ lí lịch, đơn xin làm việc. Làm xong nộp cho công ty qua mail hoặc tới trực tiếp. Sau khoảng một thời gian kiểm tra xong hồ sơ thì sẽ có một buổi phỏng vấn cho người làm việc.

 

7. Quản lý đào tạo:

Kế hoạch và ngân sách đào tạo, gửi và phê duyệt yêu cầu đào tạo, chi phí đào tạo ràng buộc, đánh giá học viên và giáo viên.

8. Đánh giá nhân viên:

Tiêu chuẩn đánh giá, đánh giá thử việc, thăng tiến, kế hoạch phát triển cá nhân, đánh giá đa cấp qua website, hệ thống báo cáo đánh giá.

9. Cổng thông tin nhân viên, lãnh đạo:

Xem hồ sơ ca nhân, quá trình làm việc của nhân viên, đăng kí và phê duyệt ngày nghỉ, gửi và phê duyệt yêu cầu đào tạo, đánh giá nhân viên đa cấp, kiểm tra công, lương, bảo hiểm của từng nhân viên.

Báo cáo: Hỗ trợ tự thiết lập báo cáo, lưu lại báo cáo để sử dụng lần sau, tùy biến biểu đồ báo cáo, lọc và xếp theo điều kiện ngay trên kết quả phân tích.

1.3 Tính cấp thiết của đề tài

Hiện nay cùng với nhịp độ phát triển chung của toàn xã hội thì trong tất cả các doanh nghiệp, cơ quan nhà nước vấn đề quản lý nhân sự là rất cần thiết. Do khối lượng cán bộ nhân viên trong công ty nhiều mà trong khi đó lượng giấy tờ bảo quản dữ liệu thủ công sẽ không thể đáp ứng được nhu cầu về mặt quản lý. Vì vậy đòi hỏi phải xây dựng một hệ thống thông tin quản lý nhân sự trong công ty trên máy thính nhằm tiện lợi phục vụ cho việc xử lý cũng như vào ra các dữ liệu của nhân viên trở nên dễ dàng và hiệu quả cao.

Hệ thống quản lý mới này phải đảm bảo tổ chức thống nhất từ trên xuống dưới có chức năng tổng hợp các thông tin giúp nhà lãnh đạo quản lý tốt cơ sở của mình. Đồng thời hệ thống cũng phải đáp ứng được nhu cầu của cơ quan xí nghiệp: nhu cầu về thông tin đầu vào, thông tin đầu ra, giao diện của người sử dụng… Việc tìm kiếm xử lý thông tin, dữ liệu trở nên nhanh chóng, hiệu quả và chính xác cao.

 

Việc quản lý công nhân viên giúp chúng ta:

+ Quản lý việc nhập lý lịch của công nhân viên chính xác.

+ Quản lý việc tìm kiếm công nhân có hiệu quả và nhanh chóng.

+ Quản lý việc khen thưởng kỉ luật của công nhân viên.

+ Báo cáo, thống kê…..

1.4 Mục tiêu

Qua khảo sát vấn đề quản lý nhân sự của công ty thì ta thấy mục tiêu của công việc quản lý là:

–         Công tác tuyển nhân viên mới (hồ sơ nhân viên)

–         Vấn đề khen thưởng, kỉ luật

–         Theo dõi quá trình làm việc để đề bạt bổ nhiệm, thăng chức

–         Quá trình đào tạo, bồi dưỡng

–         Nghỉ hưu, thôi việc

–         Trả lương cho từng cán bộ công nhân viên

–         Cập nhật, sao lưu thông tin

–         Báo cáo tìm kiếm

 

CHƯƠNG I

GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI

 

 

 1. 1.     Tổng quan về đề tài

 

Để sản xuất kinh doanh thì doanh nghiệp cần phải có các nguồn lực tiền bạc , vật chất ,thiết bị,  và con người trong đó nguồn lực con người là quan trọng nhất. Vì vậy quản lý nhân sự hay quản lý con người là không thể thiếu được. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm phần mềm hỗ trợ quản lý nhân sự giúp cho doanh nghiệp có thể quản lý tốt nguồn lực quan trọng này. Tuy nhiên sự phổ biến của các phần mềm này còn hạn chế một phần do giá còn đắt. Mặc dù vậy trong tương lai thì sự phổ biến của các phần mềm quản lý này là điều tất yếu. Nhằm chuẩn bị cho kế hoạch trong tương lai sau này nhóm chúng em quyết định chọn đề tài quản lý nhân sự. Đề tài quản lý nhân sự được viết theo mô hình 3 lớp trên nền Visual Studio 2008 và MS SQL 2005.

 

 1. 2.     Chức năng nhiệm vụ của hệ thống quản lý nhân sự

 

Chức năng của hệ thống quản lý nhân sự là phải thường xuyên thông báo cho ban lãnh đạo về các mặt công tác : Tổ chức lao động, quản lý tiền lương , tiền thưởng… cho nhân viên hệ thống này đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của giám đốc.

Với chức năng này thì hệ thống phải có nhiệm vụ luôn cập nhật hồ sơ cán bộ công nhân viên theo quy định thường xuyên bổ sung những thông tin thay đổi trong quá trình công tác của nhân viên. Theo dõi và quản lý lao động để thanh toán lương cũng là nhiệm vụ quan trọng của hệ thống.

Chức năng quan trọng nữa chính là phải thống kê báo các tình hình theo yêu cầu của ban giám đốc.

 

 1. 3.     Chức năng nhiệm vụ của phần mềm

 

Ngoài những chức năng của hệ thống quản lý nhân sự như trên phần mềm phải có chức năng phân quyền người sử dụng, ngoài ra phần mềm còn phải đảm bảo dễ dàng cài đặt, sử dụng, an toàn và ổn định.

 

 

CHƯƠNG II 

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ MÔ HÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU

 

 1. 1.      Biểu đồ phân cấp chức năng

 

­­­­

 

 

Download quản lí nhân sự

About admin