Breaking News
Home / Tag Archives: Bài Tập Lớn Môn XML

Tag Archives: Bài Tập Lớn Môn XML

Bài Tập Lớn Môn XML – Quản lý siêu thị bán lẻ XML

Quản lý siêu thị bán lẻ sử dụng ngôn ngữ XML để lưu trữ và truyền dữ liệu. Bài làm đầy đủ chức năng quản lý nghiệp vụ bán hàng của siêu thị.

Một số hình ảnh minh họa
Ở đây bạn phải đăng nhập vs tài khoản admin và pass admin, các bạn có thể xem dữ liệu được lưu trữ bên trong file xml bên trong debug.
Bên SQL bạn sử dụng csdl mà mình đính kèm bên trong file. Bên trong mình có báo cáo đầy đủ và các form nghiệp vui các bạn có thể tham khảo tại link Bài tập lớn – đồ án: Bài tập lớn môn xml