Breaking News
Home / Tag Archives: sinh

Tag Archives: sinh

Tải sách và audio:30 ngày luyện thi TOEIC test (30 Days to the TOEIC test)

30 Days to the TOEIC test là sách luyện thi, và hướng dẫn ngắn gọn về cách làm bài thi TOEIC, do Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ – ETS phát hành. Mỗi ngày một bài học sẽ giúp thí sinh hiểu rõ hơn về bài thi TOEIC trong vòng 30 ngày ôn luyện.

Nội dung sách 30 Days to the TOEIC gồm:
– Ôn luyện theo từng hợp phần; nghe hiểu và đọc hiểu
– Phân tích các vấn đề thường gặp và cách khắc phục.

 

30 Days to the TOEIC
30 Days to the TOEIC

Download 30 Days to the TOEIC 

Quản lý học sinh Tiểu Học C#

Quản lý học sinh Tiểu Học C#

Giới thiệu:
Trường tiểu học Trưng trắc quận 11 là một trường điểm của quận với gần 50 lớp học và khỏang 1.800 học sinh mỗi năm học.

Việc quản lý lý lịch, điểm họp tập học sinh và giáo viên đều dựa vào sổ sách nên việc tra cứu, tìm kiếm rất mất thời gian và dễ sảy ra sai sót. Mỗi giáo viên phải tự lưu trữ và quản lý điểm học tập của học sinh lớp mình quản lý. Đến cuối học kỳ và năm học, giáo viên phải tổng kết điểm và đánh giá học lực của học sinh dựa vào số liệu điểm của cả học kỳ/năm học trong sổ sách.

File backup trong thư mục db. Bạn restore file đó vào SQL Server 2000 với tên database là: qlhs.

Download code c#

Quản lí tuyển sinh đại học pttkht

II. KHẢO SÁT

Sau khi nhận được bài tâp lớn , chúng em đã đi tìm hiểu và khảo sát thực tế tại Phòng Đào tạo trường đại học Hàng hải.

Địa chỉ: Nhà A1 Khu Hiệu bộ trường đại học Hàng hải

1. Hiện trạng QLHSĐKTSĐH của trường Đại Học Hàng hải

v            Tại trường đại học Hàng hải, việc quản lý hồ sơ của các thí sinh thuộc đơn vị mình quản lý vẫn sử dụng phương pháp thủ công là chủ yếu, khối lượng hồ sơ quản lý là rất lớn.

 

v            Việc cập nhật hồ sơ, tìm kiếm thông tin của một thí sinh nào đó là rất khó khăn, mất nhiều thời gian và không cho được thông tin chính xác nhất về thí sinh đó.

v            Số giấy tờ bổ sung hàng năm trong hồ sơ QLHSĐKTSĐH cũng rất lớn

v            Việc làm các báo thống kê theo yêu cầu mang tính điều tra chuyên đề thì càng gặp khó khăn hơn rất nhiều và thường không thỏa mãn được yêu cầu đặt ra

Qua tìm hiểu thực tế chúng em thấy nghiệp vụ QLHSĐKTSĐH bằng sổ sách có những ưu khuyết điểm sau:

         Ưu điểm :

Công việc quản lý trên sổ sách là công việc rất quen thuộc trong đơn vị hành chính sự nghiệp ở nước ta trong nhiều năm qua việc quản lý như vậy không đòi hỏi phải có trình độ chuyên môn cao và một số công việc quản lý thủ công trước đây không thể thay thế hoàn toàn bằng máy tính.

           Nhược điểm :

Trong thời đại ngày nay với tốc độ phát triển rất nhanh và mạnh mẽ của công nghệ thông tin thì việc quản lý bằng sổ sách trở nên lạc hậu và có những nhược điểm chính sau:

  • Việc quản lý bằng sổ sách trở nên cồng kềnh, dễ bị mối mọt thất lạc
  • Việc sửa chữa hay cập nhật mất nhiều thời gian.
  • Phương pháp quản lý thủ công làm giảm hiệu qủa của việc quản lý điều hành .
  • Tính bảo mật an toàn không cao nên thông tin dễ bị mất.
  • Không mang tính thời đại

2. Mục tiêu của hệ thống mới

– Cập nhật thông tin nhanh chóng và chính xác.

– Tra cứu thông tin nhanh chóng, chính xác và dễ dàng hơn theo yêu cầu quản lý.

– Sửa chữa hay bổ sung thông tin cũng hết sức mềm dẻo, thuận tiện đáp ứng đầy đủ yêu cầu đặt ra. Tuy nhiên thực tế hiện nay hầu hết các trường đại học là những nơi trực tiếp quản lý hồ sơ dăng ký của các thí sinh chưa trang bị máy vi tính.

 

Download Quản lí tuyển sinh đại học

Phân tích hệ thống quản lí thẻ sinh viên của thư viện

Phân tích hệ thống quản lí thẻ sinh viên của thư viện

I. Đặt vấn đề:

 

  1. 1.     Mô tả hiện trạng bài toán:

Bất cứ một sinh viên nào khi bước qua cánh cổng của nhà trường đều phải có thẻ sinh viên. Thẻ sinh viên có vai trò rất quan trọng đối với cả sinh viên và nhà trường . Nó như “chứng minh thư” của mỗi “công dân” trong nhà trường

Tại thư viện khi quản lý hồ sơ sinh viên vẫn sử dụng phương pháp thủ công là chủ yếu, khối lượng hồ sơ quản lý sinh viên là rất lớn

Việc cập nhật hồ sơ, tìm kiếm thông tin của một sinh viên nào đó là rất khó khăn, mất nhiều thời gian và không cho được thông tin chính xác nhất và mới nhất về sinh viên đó

Số giấy tờ bổ sung hàng năm trong hồ sơ của mỗi sinh viên cũng rất lớn

Các báo cáo tổng hợp tình hình sinh viên rất chậm so với thời gian quy định. Thêm nữa là các báo cáo này là không chính xác (thông tin này không phải là thông tin mới nhất) không đầy đủ và đã ảnh hưởng nhiều đến chất lượng báo cáo

Việc làm báo cáo thống kê theo yêu cầu mang tính điều tra thì càng gặp khó khăn hơn rất nhiều và thường không thoả mãn được yêu cầu đặt ra bởi thông tin thiếu chất lượng thời sự

Hầu như không thể theo dõi tình hình sinh viên của các lớp, các ngành, các khoa

 

Xem demo

Download phân tích hệ thống quản lí thẻ sinh viên của thư viện

Đăng ký học online UML

BÀI TIỂU LUẬN MÔN: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG VỚI UML

 

Đề bài: Phân tích và thiết kế hệ thống đăng kí học online.

 

MỤC LỤC

 I. Giới thiệu chung. 1

1. Mô tả bài toán. 1

2. Xác định và phân tích các giá trị nghiệp vụ. 2

3. Xác định các yêu cầu của hệ thống. 3

II. Xác định các tác nhân của hệ thống. 4

III. Xác định các ca sử dụng của hệ thống. 5

IV. Đặc tả các ca sử dụng. 6

1. Ca sử dụng Đăng nhập hệ thống. 6

2. Ca sử dụng Đăng kí môn học. 7

3. Ca sử dụng Chọn môn học để giảng dạy. 9

4. Ca sử dụng Duy trì thông tin giảng viên. 12

5. Ca sử dụng Duy trì thông tin sinh viên. 14

6. Ca sử dụng Duy trì thông tin môn học. 16

7. Ca sử dụng Lập bản giới thiệu các môn học. 19

V. Tìm lớp. 21

1. Xác định các lớp dựa vào các khái niệm của lĩnh vực ứng dụng. 21

2. Xác định các lớp tham gia vào các ca sử dụng. 23

VI. Xây dựng biểu đồ trình tự. 26

1. Ca sử dụng Đăng nhập hệ thống. 27

2. Ca sử dụng Đăng kí môn học. 27

3. Ca sử dụng Chọn môn học để giảng dạy. 31

4. Ca sử dụng Duy trì thông tin giảng viên. 36

5. Ca sử dụng Duy trì thông tin Sinh viên. 39

6. Ca sử dụng Duy trì thông tin môn học. 42

VII. Vẽ biểu đồ lớp. 44

1. Biểu đồ lớp cho ca sử dụng Đăng kí môn học. 45

2. Biểu đồ lớp cho ca sử dụng Chọn môn học để giảng dạy. 46

3. Biểu đồ lớp cho ca sử dụng Duy trì thông tin giảng viên. 47

4. Biểu đồ lớp cho ca sử dụng Duy trì thông tin Sinh viên. 48

5. Biểu đồ lớp cho ca sử dụng Duy trì thông tin môn học. 49

6. Các lớp chính của hệ thống đăng kí môn học. 50

VIII. Xây dựng biểu đồ thành phần. 51

1. Biểu đồ thành phần cho ca sử dụng Chọn môn học để giảng dạy. 51

2. Biểu đồ thành phần cho ca sử dụng Đăng kí môn học. 52

3. Biểu đồ thành phần cho các ca sử dụng Duy trì thông tin giảng viên, sinh viên và môn học. 52

IX. Biểu đồ triển khai của hệ thống Đăng kí môn học theo tín chỉ 53

X. Thiết kế cơ sở dữ liệu. 53

1. Ánh xạ các lớp sang bảng. 53

2. Ánh xạ các liên kết 53

3. Ánh xạ mối liên quan khái quát hoá. 54

4. Cơ sở dữ liệu của hệ thống Đăng ký môn học theo tín chỉ 54

XI. Thiết kế giao diện. 57

1. Trang chủ. 57

2. Màn hình đăng nhập. 58

3. Trang đăng ký hoc phần. 58

4. Trang thống kê. 58

TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 59

 

 

 

 

Download full đăng ký học online UML