Breaking News
Home / Tổng hợp các bài tập lớn / Phân tích thông kê số liệu / Tạo đầu vào cho mạng nơ ron tìm mô hình QSAR

Tạo đầu vào cho mạng nơ ron tìm mô hình QSAR

phan tich thong ke so lieu

Dùng PCA làm giảm chiều của tập dữ liệu mô tả các phân tử thuốc chống vi khuẩn H.Pylori. Tạo đầu vào cho mạng nơ ron tìm mô hình QSAR

Tham khảo qua bài này nhé các bạn

Download BTL

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*